Valleys Steps

Mae Valleys Steps yn elusen sy'n cyflwyno cyrsiau hunangymorth am ddim yng nghymunedau Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Pen-y-bont ar Ogwr. Nod ein prosiect myfyrwyr newydd, ‘Steps to Student Wellbeing’, yw cyd-gynhyrchu ystod o gefnogaeth ar gyfer lles myfyrwyr, gan weithio gyda myfyrwyr i ddatblygu gwasanaethau i fyfyrwyr. I wneud hyn, mae arnom eich angen chi! Bydd eich cyfraniad yn amhrisiadwy ar gyfer sicrhau bod yr hyn a ddatblygwn yn briodol i fyfyrwyr sy'n allweddol i lwyddiant y prosiect. Yn y pen draw, mae'r prosiect yn ceisio lleihau nifer y myfyrwyr sydd angen cyrchu gwasanaethau argyfwng trwy ddatblygu cefnogaeth hygyrch, teilwredig, i anghenion myfyrwyr. Yn fwy eang, hoffem weithio tuag at adeiladu amgylchedd agored cadarnhaol o amgylch iechyd meddwl mewn colegau a phrifysgolion yn ardaloedd RhCT a Merthyr.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Iechyd a Lles Meddwl? Ydych chi am wneud gwahaniaeth i les myfyrwyr? Nod prosiect myfyrwyr newydd Valleys Steps, ‘Steps to Student Wellness’, yw cyd-gynhyrchu ystod o gefnogaeth i fyfyrwyr, gan weithio gyda myfyrwyr i ddatblygu gwasanaethau i fyfyrwyr yn PDC. Darganfyddwch am gefndir y prosiect a sut y gallwch chi gymryd rhan.

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Blog Myfyrwyr

Mae Shelley yn fyfyriwr BSc Seicoleg PDC a wirfoddolodd gyda Valleys Steps fel rhan o fodiwl lleoliad gwaith. Mae Shelley hefyd yn archwilio teimladau ynglŷn â’r Brifysgol ar yr adegau heriol hyn ac yn cynnig awgrymiadau a chynghorion gan ddarpar fyfyriwr.

Gwybodaeth Ychwanegol

Holi ac Ateb gyda Jon – Mae Jon yn siarad am ei rôl gyda Valleys Step a'r profiad cadarnhaol a gafodd ohono.

Holi ac Ateb i ddathlu Wythnos Gwirfoddolwyr – Sgwrsio â gwirfoddolwyr am yr hyn maen nhw'n ei fwynhau am eu rolau a'r buddion i'w lles personol.

Darllenwch y blog diddorol hwngan Jamie, Gwirfoddolwr Valleys Steps

Valley steps.png