Newlink Wales

Mae NewLink Wales yn rhan o Platfform, sef elusen lles sy'n gweithio gydag unrhyw un sydd wedi cael eu heffeithio, neu sydd mewn perygl o ymddygiadau sy'n niweidiol i iechyd a lles.  Cenhadaeth yr elusen yw helpu i adeiladu newid cadarnhaol cynaliadwy, hirdymor i unigolion a chymunedau.

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Platfform_logostrapline_Bilingual_Red  black strapline_RGB (002).jpg