Gwasanaeth Tystion

Mae'r Gwasanaeth Tystion yn cael ei redeg gan Cyngor ar Bopeth. Rydym yn darparu cefnogaeth annibynnol ac am ddim i dystion yr erlyniad a'r amddiffyniad ym mhob llys troseddol yng Nghymru a Lloegr. Mae ein gwirfoddolwyr hyfforddedig yn darparu gwybodaeth ymarferol am y broses, ynghyd â chefnogaeth emosiynol i helpu tystion i deimlo'n fwy hyderus wrth roi tystiolaeth.

Cyfleoedd Gwirfoddoli

443917-large.png