Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Gwent GAVO


Cefnogi'r Sector gwirfoddol yng Ngwent a recriwtio gwirfoddolwyr ar gyfer elusennau lleol a sefydliadau dielw. Mae GAVO yn Gyngor Gwirfoddol Sirol sydd wedi ymrwymo i gryfhau effeithiolrwydd y Sector Gwirfoddol a Chymunedol ar draws Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy a Chasnewydd. Mae'r fideo yn archwilio sut y gallwch ddod o hyd i leoliad gwirfoddoli addas a difyr, y gwahanol fathau o wirfoddoli sydd ar gael a sut i gofrestru'ch diddordeb

Cyfleoedd Gwirfoddoli


GAVO.png