Gwirfoddoli

Pam gwirfoddoli?

Dylai pob myfyriwr anelu at ymgymryd â phrofiad gwaith ar ryw adeg yn eu cwrs Prifysgol, ac mae gwirfoddoli yn opsiwn gwych. Mae'n aml yn hyblyg, gan weithio o amgylch eich amserlen, swydd rhan-amser ac ymrwymiadau personol eraill. Bydd gwirfoddoli yn cynyddu eich sgiliau trosglwyddadwy sy'n hanfodol i'w portreadu wrth wneud cais am swydd graddedigion. Gall hefyd roi'r opsiwn i chi brofi llwybr gyrfa sydd gennych mewn golwg ac adeiladu eich cysylltiadau proffesiynol ar yr un pryd. Mewn rhai achosion, gellir cymhwyso gwirfoddoli i fodiwlau lleoliad, er y dylid gwirio hyn gyda'ch academydd yn gyntaf. Darganfyddwch sut rydych chi'n cymryd rhan a gwnewch wahaniaeth trwy archebu lle ar y gweminarau isod.

Ble i edrych

USW UWTSD CIVIC ENGAGEMENT LOGO.jpgCynllun Ymgysylltu Dinesig

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud gwahaniaeth i’r byd o’n cwmpas?  Ydych chi am roi rhywbeth yn ôl i’r gymuned wrth astudio ym Mhrifysgol De Cymru?  

Mae’r Cynllun Ymgysylltu Dinesig yn rhoi cyfle i chi gael profiad gwerthfawr yn y trydydd sector, maes cadwraeth a’r amgylchedd, maes gofal a gwaith cymdeithasol, y sector celfyddydol a diwylliannol, ac eraill. Bydd modd i chi gefnogi aelodau o’r gymuned leol a gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl. 


Mae Sgiliau Gwirfoddoli Cymru, SVC, yn bartner gwirfoddoli i PDC a gall gynnig cyfle i fyfyrwyr PDC wirfoddoli mewn amrywiaeth o leoliadau.

Bwrdd swyddi CareersConnect yw lle gallwch ddod o hyd i'r holl gyfleoedd diweddaraf a bostiwyd gan sefydliadau gwirfoddol. Gallwch ddewis ‘Voluntary’ fel “job type” i ganolbwyntio'ch chwiliad. Rydym yn argymell cofrestru ar gyfer y rhybuddion wythnosol i sicrhau nad ydych yn colli allan ar unrhyw beth (neu'n ddyddiol os ydych chi'n wirioneddol awyddus!).

Ffeindiodd astudiaeth gan Reed Executive hynny

Mae'n well gan dri chwarter y cyflogwyr recriwtio ymgeiswyr sydd â phrofiad gwirfoddoli ar eu CV

Nodwch - Cynnwys Allanol

Mae'r cynnwys allanol wedi'i farcio â seren *Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd nac argaeledd y cynnwys hwn, ac mae'r myfyrwyr eu hunain yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a all fod yn berthnasol.