Lleoliadau Gwaith

Mae Lleoliad Gwaith yn gyfnod o brofiad gwaith perthnasol, dan oruchwyliaeth academaidd, a asesir fel rhan o raglen astudio.

Mae yna lawer math o Leoliadau Gwaith oherwydd dylai pob lleoliad fod yn addas ac wedi'i deilwra i'ch llwybr gyrfa arfaethedig. Bydd gan y Lleoliad Gwaith ddeilliannau dysgu ynghlwm wrth ofynion eich modiwl ynghyd ag ennill gwybodaeth a mewnwelediad perthnasol i'r diwydiant.

Gall y tîm Lleoliad Gwaith eich cefnogi gyda'ch lleoliad ar bob cam o’r ffordd. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau: [email protected]

2.png

3.png