Copy of Careers website banner.png

PROFWCH Y BYD YFORY

PROFWCH ASTUDIO, WEITHIO NEU WIRFODDOLI DRAMOR

Mae PDC yn cynnig cyfle i chi gael oes i brofi diwylliannau eraill, ehangu eich gorwelion a gwella eich rhagolygon gyrfa drwy astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor yn ystod eich gradd


ARIAN AR GAEL

Os ydych chi'n bwriadu astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor, efallai y bydd cyllid hael ar gael o gynlluniau cyllido fel Global Wales Discover, Turing Scheme ac Erasmus + i'ch helpu chi i dalu costau profiad rhyngwladol. Mae'r rownd gyntaf o geisiadau cyllid yn cau 21 Mawrth 2022, felly cysylltwch cyn gynted â phosibl er mwyn gallu ymgeisio am gyllid.


Cofrestrwch eich diddordeb i drafod y cyfleoedd sydd ar gael i chi a sicrhau eu bod yn cysylltu â'ch gradd.  


Am wybodaeth neu gyngor pellach e-bostiwch [email protected]

Rydym yn eich cynghori’n gryf i beidio ag ymrwymo i unrhyw ymrwymiadau cytundebol neu ariannol nes bod tîm USW wedi rhoi cadarnhad ichi y gall eich rhaglen fynd yn ei blaen ac y gellir dechrau gwneud trefniadau.

PLACEMENT ABROAD GUIDE WELSH. qxp_Page_1.png


Cliciwch yma am ragor o wybodaeth i'w hystyried cyn astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor.