BOD YN RHAN O'R GYMUNED LLEOL

Mae gwirfoddoli yn ffordd wych o gymryd rhan a gwneud gwahaniaeth yn y gymuned leol 


Mae gennym lawer o wahanol gyfleoedd ar gael i gyd-fynd â'ch astudiaethau:

  • Cyfleoedd gwirfoddol yn ystod yr haf: Hyd at 3 mis ar sail hyblyg.
  • Cyfleoedd gwirfoddol byr: Fel arfer yn 30-70 awr o hyd.
  • Cyfleoedd untro: yn cwmpasu digwyddiadau
  • Gwirfoddoli Rhithwir/Cryno Byw: Darn o waith wedi'i osod gan y sefydliad p'un a yw'n cael ei wneud ar sail unigolyn neu grŵp.
  • Gwirfoddoli rheolaidd: ymrwymiad amser wythnosol / misol rheolaidd ar brosiectau tymor hwy.

Byddwch yn cael cyfle i wneud gwahaniaeth yn y sector gwirfoddol, maes cadwraeth a’r amgylchedd, maes gofal a gwaith cymdeithasol, y sector celfyddydol a diwylliannol, ac eraill. 

Mae gwirfoddoli hefyd yn gyfle gwych i roi cynnig ar wahanol swyddi, cael blas ar y byd Gwaith wrth ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr.

Feed not available

Cofrestrwch eich diddordeb a dilynwch ein canllaw i archwilio'ch opsiynau


Mae ein tîm yma i chi

Glesni Civil action.png

Glesni, Swyddog Ymgysylltu

Fe wnes i wirfoddoli fel swyddog Cymorth Cyntaf i dîm Rygbi Mini fy mab am nifer o flynyddoedd. Heb wirfoddolwyr i helpu gyda, cymorth cyntaf a hyfforddi ni fyddai'r grwpiau chwaraeon lleol hyn yn gallu bodoli. Ym mhob gêm, roeddwn bob amser yn gobeithio na fyddai angen fy ngwasanaethau!

Huw Civil action.png

Huw, Swyddog Ymgysylltu

Rwy'n gwirfoddoli'n bennaf gyda phobl ddigartref a bregus. Ym mis Rhagfyr 2021, gwirfoddolais yn un o'r Digwyddiadau Lovelight gyda Gofal Canser Tenovus yn Eglwys Gadeiriol Llandaf. Dwi'n feidio mae rhoi yn ôl i'r gymuned a chefnogi eraill yn rhoi llawer o foddhad, bob amser yn awyddus i ddysgu o brofiadau 'a ffyrdd of feddwl pobl eraill.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â: [email protected]

Mae'r Cynllun Ymgysylltu Dinesig yn cael ei gynnal gan Brifysgol De Cymru a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Mae'n tynnu ar y cysylltiadau cryf rhwng pob prifysgol a'r sefydliadau dinesig rydyn ni'n gweithio gyda nhw.

ARIAN AR GAEL

Os ydych chi'n bwriadu astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor, efallai y bydd cyllid hael ar gael o gynlluniau cyllido fel Global Wales Discover, Turing Scheme ac Erasmus + i'ch helpu chi i dalu costau profiad rhyngwladol. Mae'r rownd gyntaf o geisiadau cyllid yn cau 21 Mawrth 2022, felly cysylltwch cyn gynted â phosibl er mwyn gallu ymgeisio am gyllid.