Untitled design (5).png

Lleoliadau a Phrofiad Gwaith


Mae Lleoliad Gwaith yn gyfnod o brofiad gwaith perthnasol, dan oruchwyliaeth academaidd, a asesir fel rhan o raglen astudio. Mewn rhai cyrsiau, mae Lleoliadau Gwaith yn fodiwlau gorfodol, ac mewn eraill mae Profiad Gwaith yn ddewisol ond yn cael ei annog.

Mae profiad gwaith yn cynnwys cynnal profiad yn y diwydiant ochr yn ochr â'ch astudiaethau. Mae'r mwyafrif o gyflogwyr eisiau recriwtio graddedigion sydd â rhywfaint o wybodaeth berthnasol a diweddar o'r byd gwaith ar gyfer y diwydiant rydych chi'n bwriadu mynd iddo ar ôl graddio.

Cysylltwch â ni, trwy'r ffurflen ar-lein, os ydych chi'n cael trafferth cael profiad gwaith.

CareersConnect.png

4.png

29.png

30.png

2.png


3.png