Prifysgol De Cymru

Joanna - BSc (Hons) DatblyguCymwysiadau Cyfrifiaduron

Adran TG ym Mhrifysgol De Cymru - lleoliad 70 awr

Pam wnaethoch chi ddewis gwneud lleoliad; a pham yma?

Roedd gen i ddiddordeb bob amser mewn Datblygu Gwe a Dylunio Graffig. Roedd yn nod gen i weithio mewn amgylchedd a fyddai’n ddeinamig ac yn caniatáu imi fynegi fy nghreadigrwydd. Fel rhan o’m cwrs, roedd yn orfodol cwblhau 70 awr gwirfoddol yn adran TG cwmni.  Diolch i Ganolfan Gyrfaoedd anhygoel Prifysgol De Cymru, daeth cyfle am swydd ar gyfer Ailddylunio ac Adnewyddu tudalennau gwe yn y brifysgol.  Fe wnes i gais amdani ac agorodd y cyfle i Interniaeth Haf amser llawn dros yr haf diwethaf.  Caniataodd y lleoliad hwn i mi ddysgu llawer o sgiliau caled a meddal y byddaf yn parhau i'w defnyddio yn fy mywyd bob dydd.

Jo.jpg

Disgrifiwch, yn syml, yr hyn a wnaethoch ar leoliad

Nid wyf yn credu bod ffordd i ddisgrifio'n syml yr hyn a wnes i ar fy lleoliad. Fe wnes i lawer, o ddylunio graffig i hyfforddiant grŵp. Yr hyn yr oeddwn yn ei garu fwyaf am y cyfle hwn oedd bod pob diwrnod yn wahanol. Gwelais sut brofiad oedd gweithio mewn amgylchedd cyflym. Byddwn yn dod i'r gwaith a byddai her newydd yn cael ei thaflu ataf. Roeddwn bob amser yn aros yn anghyfforddus a roddodd y gallu imi dyfu'n broffesiynol ac yn bersonol.

Pa brosiectau wnaethoch chi weithio arnyn nhw?

Dros yr 8 mis diwethaf, yn ystod fy amser yn adran TG Prifysgol De Cymru, bûm yn gweithio ar lawer o brosiectau. Trosglwyddais wefannau lluosog ar gyfer gwahanol adrannau i'r system CMS newydd. Yn ogystal, darparais lawer o sesiynau hyfforddiant un i un a grŵp ar gyfer Wagtail. Dyluniais lawer o ddeunyddiau cyfathrebu a marchnata ar gyfer prosiectau amrywiol fel Office 365, Mis Ymwybyddiaeth Seiber, UniApps a llawer mwy. Cefais gyfle i gwrdd a gweithio gyda llawer o bobl ledled y Brifysgol. Roedd fy rheolwyr anhygoel nid yn unig yn fy arwain ond yn fy mentora yn ystod fy amser gyda nhw. Cefais gyfle i wneud y gorau o fy interniaeth haf a chymryd rhan gymaint ag yr oeddwn i eisiau.

Beth wnaethoch chi ei fwynhau amdano?

Popeth! Roeddwn wrth fy modd mai fy rheolwyr oedd fy mentoriaid ac fe wnaethant ganiatáu imi ddatblygu'r sgiliau yr oeddwn eu heisiau. Darganfyddais gymaint o rinweddau amdanaf fy hun yn y lleoliad hwn. Dysgais sut beth yw gweithio mewn sefydliad mawr a bod yn rhan o dîm. Yn ogystal, cwrdd â disgwyliadau cleientiaid a gwrando ar eu gofynion. Roedd yn wych gweld sut y datblygir prosiect ac roedd yn teimlo'n dda bod fy marn yn bwysig.

Beth oedd yr uchafbwyntiau; unrhyw gyflawniadau penodol rydych chi am floeddio amdanynt?

Fy nghyflawniad mwyaf o'r lleoliad hwn fu'r cyfleoedd sydd wedi esblygu ohono.

Sut wnaethoch chi ddod o hyd i'r lleoliad a sut wnaethoch chi ymgeisio?

Deuthum o hyd i'm lleoliad trwy'r adran Swyddi Gwag ar UniLife. Fe wnes i gais am y swydd ar-lein.

A yw'r lleoliad wedi arwain at gynnig swydd neu unrhyw beth arall fel ffioedd i gael eu talu; cyfle ymchwil?

Diolch i'r lleoliad 70 awr a oedd yn wirfoddol ar gyfer fy nghwrs, cynigiodd yr adran TG Interniaeth Haf i mi dros yr haf diwethaf. Nawr, a minnau’n mynd i mewn i'm 3edd flwyddyn, rwy'n dal i gael fy nghyflogi gyda nhw. Gobeithio y bydd mwy o gyfleoedd yn codi.