Talitha Young

(BA Darlunio, 2022)

Enw'r Busnes: Teeleafa

Talitha

Disgrifiad o'r cyfle busnes/llawrydd:

Rwy'n ddarlunydd llawrydd sy'n cynnig comisiynau ac yn gwerthu fy nghelf mewn marchnadoedd ac ar-lein. Rwyf hefyd yn trefnu digwyddiadau creadigol fel ‘drink and draws’ yng Nghasnewydd.

Pam ydych chi wedi dewis sefydlu'r fenter fusnes hon?

Rydw i eisiau gallu creu a gwerthu fy ngwaith celf fel bywoliaeth. Rwyf hefyd am gefnogi busnesau lleol eraill drwy ddarparu comisiynau a chynnal digwyddiadau.

Sut daethoch chi i wybod am y Rhaglen Cyflywydd LANSIO?

Trwy'r Stiwdio Cychwynnol.

Pam wnaethoch chi wneud cais am y Rhaglen Cyflymydd LANSIO?

Doeddwn i ddim yn gwybod sut i sefydlu fy hun fel busnes, ac roedd y cymorth a gynigiwyd gan LANSIO yn ymddangos yn berffaith i mi.

Sut mae Rhaglen Cyflymydd LANSIO wedi eich helpu gyda'ch menter fusnes?

Mae wedi fy helpu i sefydlu fy hun fel darlunydd llawrydd a hefyd wedi gwella fy hyder yn fy musnes. Mae hefyd wedi fy ngwthio i weithio'n galetach ac wedi rhoi'r gefnogaeth i mi ganolbwyntio ar fy musnes.

Pa heriau ydych chi wedi'u hwynebu?

Anawsterau bach yn bennaf fel anhawster i ddewis yswiriant a phroblemau cymell fy hun i gwblhau'r tasgau rwy'n ei chael yn anodd.

Pa gefnogaeth ydych chi wedi'i chael sydd o fudd i chi?

Mae’r holl gyngor a gefais wedi bod yn ddefnyddiol iawn ac wedi dysgu llawer i mi am redeg busnes.

Pa gyngor sydd gennych chi i fyfyrwyr blwyddyn olaf a chyd-raddedigion?

Rwy’n meddwl bod angen i fwy o fyfyrwyr fod yn ymwybodol o’r cymorth a’r cyfleoedd y mae’r brifysgol yn eu cynnig ar ôl i chi raddio.


For more information, contact the Graduate Support Team on: [email protected]