Sarah, Gemau'r Gymanwlad Cymru


Sarah Cryer, BA (Anrh) Rheolaeth Digwyddiadau

Gemau'r Gymanwlad Cymru - lleoliad rhyngosod


"Mae ymgymryd â’r lleoliad anhygoel hwn yn un o'r penderfyniadau gorau i mi ei wneud. Mae wedi mynd â mi ar daith anhygoel; yr uchafbwynt oedd teithio i Awstralia a darparu cefnogaeth i Dîm Cymru ar gyfer Gemau'r Gymanwlad.

Yn Awstralia, cefais fy lleoli yng Nghlwb Syrffio Kurrawa, Tŷ Tîm Cymru. Fi oedd y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer teulu, ffrindiau, gwesteion a'r gymuned yng Nghymru. Mi wnes i drefnu a rheoli pob digwyddiad a gynhaliwyd yn y Surf Club gan gynnwys brecwast cyfryngol, ymweliad ar y noson derfynol gan Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru a Thîm Cymru i bob athletwr ar ddiwedd Gemau'r Gymanwlad.

Sarah Cryer Commonwealth games Wales

Ar gyfer y digwyddiadau, trefnais bopeth o arlwyo, i staffio, cysylltu â'r cyfryngau a gwahoddiadau, yn ogystal â rhedeg y digwyddiadau eu hunain yn esmwyth. Roedd fy nyddiau'n hir ond yn gyffrous, a gallaf ddweud yn onest fod y profiad yn heriol iawn ac yn un blinedig yn emosiynol, ond ni fyddwn yn ei newid am y byd. Cefais amser mor anhygoel a chipolwg gwych ar sut hoffwn i’m dyfodol edrych. 


Cyn y gemau yn Awstralia, roedd fy ngwaith yng Ngemau'r Gymanwlad Cymru yn cynnwys rheoli'r holl ddigwyddiadau ar gyfer Tîm Cymru. Rydw i wedi gweithio ar brosiectau mawr fel gwneud cais am achrediadau a VISA i bob athletwr. Fe wnes i hefyd helpu i gynllunio dychweliad adref yr athletwr i'r Senedd, Bae Caerdydd, a oedd yn werth chweil fel diwedd y prosiect cyfan. 


Rwy'n rhiant, felly roedd rheoli'r lleoliad ochr yn ochr â'm hymrwymiadau gwaith wedi bod yn weithred o gydbwyso. Roedd bod yn Awstralia am bythefnos, gan adael fy mhlant gartref, yn anodd iawn ond roedd y daith yn gyfle unwaith mewn oes. Mae fy mhlant mor falch bod eu mam wedi cymryd rhan mewn digwyddiad mor fawr. 
 
Rwy'n bendant eisiau gweithio ym maes rheolaeth digwyddiadau mewn chwaraeon yn y dyfodol, ac mae'r cyfle hwn wedi bod yn sbardun mor wych ar gyfer fy ngyrfa yn y dyfodol."