Joseph, Knights Brown

Joseph Tucker, BSc Civil Engineering 

Knights Brown, lleoliad rhyngosod


Pam wnaethoch chi ddewis gwneud lleoliad; a pham yma? 

Roeddwn i eisiau cyfle i dreialu'r diwydiant a dod i wybod pa opsiynau sydd ar gael ar gyfer graddedigion peirianneg sifil. Mae gan Knights Brown enw da fel cwmni sy'n cefnogi lleoliadau a graddedigion. Mae'r gwaith a wnânt yn amrywiol iawn ac yn gwneud y lleoliad yn un diddorol. 

Conference in Glasgow

Disgrifiwch, yn syml, yr hyn a wnaethoch ar leoliad 

Bûm yn gweithio fel peiriannydd safle ar nifer o brosiectau, roedd y rôl hon yn cynnwys arolygu, sicrhau ansawdd, iechyd, diogelwch a rheolaeth amgylcheddol a goruchwyliaeth safle. Mae'r rôl yn adweithiol iawn, felly yn aml roedd y cyfrifoldeb hwn yn hyn oll a mwy! 

Beth wnaethoch chi weithio arno? 

Prosiectau nodedig; 

  • Cronfeydd Gweithredu Tymor Byr (Safleoedd ym Manceinion, Oldham, Lerpwl, Port Talbot a Chasnewydd)  
  • System Storio Ynni Batri (Llundain) 
  • Cynnal a chadw'r M4 (Jun 36-38) 
Beth wnaethoch chi ei fwynhau am y profiad? 

Fe wnes i fwynhau profi peirianneg sifil ar y safle a chael cyfrifoldeb peiriannydd. Fe'm gosododd yn dda ar gyfer fy mlwyddyn astudio olaf ar ôl profi llawer o'r hyn a addysgir. 

Beth oedd yr uchafbwyntiau; unrhyw gyflawniadau penodol rydych chi am floeddio yn eu cylch? 

Uchafbwyntiau;

  • Bod yn unig beiriannydd ar y System Storio Ynni Batri gan weithio gyda'r asiant safle, y rheolwr contractau a'r syrfëwr meintiau i gyflwyno’n llwyddiannus un o'r System Storio Ynni Batri gyntaf yn y DU.
  • Bod yn unig beiriannydd ar y System Storio Ynni Batri gan weithio gyda'r asiant safle, y rheolwr contractau a'r syrfëwr meintiau i gyflwyno’n llwyddiannus un o'r System Storio Ynni Batri gyntaf yn y DU.
Pa sgiliau a gwybodaeth newydd gawsoch chi? 

Y pwyntiau dysgu allweddol i mi oedd sgiliau masnachol a rheolaeth; Fe wnes i hefyd adeiladu ar sgiliau technegol a ddysgwyd yn y brifysgol, gan ennill gwerth 15 mis o wybodaeth adeiladu y gallaf ei chymhwyso at fy mlwyddyn astudio olaf. 

Sut fydd y lleoliad hwn yn helpu'ch gyrfa? 

Bydd y wybodaeth ychwanegol a gesglir cyn graddio yn helpu gyda dilyniant yn ystod camau cynnar fy ngyrfa gan gynnwys fy natblygiad proffesiynol gyda Sefydliad y Peirianwyr Sifil. Yn fwyaf nodedig, mae wedi fy helpu i ddewis y llwybr gyrfa cywir mewn peirianneg sifil. 

Sut wnaethoch chi ddod o hyd i'r lleoliad a sut wnaethoch chi ymgeisio? 

Hysbysebwyd y lleoliad hwn mewn seminar a gyflwynwyd gan Knights Brown engineers. 

Sut ydych chi'n teimlo wrth ddychwelyd i'r Brifysgol ar ôl y lleoliad? 

Mae'r wybodaeth rydw i wedi'i chael drwy'r profiad hwn wedi fy ngalluogi i gyflawni gwaith gwell yn fy mlwyddyn olaf gan gynnwys cyflwyno gwell, agwedd allweddol yn y flwyddyn olaf.