Antonio, ONS

Antonio Felton, BSc Mathemateg

“Helô, fy enw i yw Antonio Felton ac ar hyn o bryd rwy'n gwneud blwyddyn lleoliad yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol yng Nghasnewydd. Rwy’n mwynhau fy amser yma yn fawr iawn ac wedi cael cyfle i ddatblygu ystod eang o sgiliau o raglennu i wella fy sgiliau cyfathrebu. Mae wir wedi rhoi syniad da i mi o fyd gwaith a sut y gellir cymhwyso fy ngradd mewn ffordd ymarferol. Baswn wir yn argymell gwneud blwyddyn lleoliad, mae'r profiad a gewch yn amhrisiadwy ac mae'r sgiliau rydych chi'n eu dysgu yn wych ar gyfer mynd i fyd gwaith!"

Antonio.JPG