Adnan, The Festival Company Ltd

Adnan, BSc (Anrh) Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

"Blwyddyn anhygoel wedi mynd mor gyflym! Mae fy Mlwyddyn Rhyngosod wedi'i chwblhau, ac rwyf wedi cael cynnig swydd rhan-amser gan y cwmni."


Dylid trin lleoliadau fel swyddi, efallai hyd yn oed yn bwysicach! Maen nhw’n caniatáu ichi ffurfio rhwydweithiau, eich helpu i dyfu’n broffesiynol ac yn bersonol a phrofi pethau na fyddech chi’n gallu eu gwneud wrth astudio yn y brifysgol. Mae lleoliadau yn gymaint mwy na dim ond rhywbeth i'w roi ar eich CV, maen nhw'n eich galluogi chi i ddod o hyd i'ch arddull gweithio a datblygu sgiliau pobl - rhywbeth rydw i'n meddwl y byddaf yn dod ag ef gyda mi i fy mlwyddyn olaf. Ar hyn o bryd rydw i wrth fy modd gyda fy mlwyddyn lleoliad a dyna pam rydw i'n meddwl ei bod mor bwysig i unrhyw un sy'n cael dewis o flwyddyn lleoliad i fachu ar y cyfle. Dair blynedd yn ôl, gosodais y nod i mi fy hun o wneud blwyddyn mewn diwydiant ar ddechrau'r brifysgol. Rwy'n falch o ddweud fy mod wedi cwblhau fy lleoliad. Rwyf wedi cyflawni'r hyn a fwriadais - cynyddu fy hyder a chael profiad o fewn sefydliad. Fodd bynnag, mae'r holl brofiad wedi bod yn gymaint mwy nag yr oeddwn yn ei ddisgwyl. Rhoddodd y gallu i mi fwynhau rhai pethau ychwanegol, fel y dechnoleg na allwn ei fforddio fel myfyriwr, ac ychydig o wyliau o fewn y flwyddyn. Mae gwneud blwyddyn mewn diwydiant wedi bod yn uchafbwynt fy amser yn y brifysgol hyd yn hyn, a byddwn yn ei hargymell yn llwyr i unrhyw un.

Adnan