Copy of Careers website banner  (1)

Gyrfaoedd PDC

Cael profiad, magu hyder, byddwch yn barod ar gyfer eich yfory!

Cysylltwch â ni  LinkedIn Facebook 3

Cofrestrwch ar gyfer y cyfleoedd a digwyddiadau cyflogwyr CareersConnect-website-button.png

Gallwch drefnu apwyntiad gyrfaoedd gydag unrhyw un o'n Cynghorwyr Gyrfa.

Gwybodaeth am leoliad a phrofiad gwaith.                                                                    

Byddwch yn fos arnoch chi eich hun - hunangyflogaeth a gweithio ar eich liwt eich hun.  

Cefnogaeth a chyngor i raddedigion i'ch helpu i ddilyn eich nodau gyrfa.                            

Rydym yn darparu ystod o gefnogaeth fel myfyriwr ac ar ôl i chi raddio.

Gwybodaeth a chyfleoedd i gyflogwyr

Archwiliwch eich opsiynau gyrfa a chwiliwch am swyddi.                                     

Hyrwyddwch eich hun. CVs, ceisiadau, cyfweliadau, cymdeithasol. 

Cofrestrwch ar gyfer y cyfleoedd diweddaraf a digwyddiadau cyflogwyr.

Dysgwch am gyfleoedd i weithio ledled y byd.                                                             

Cyrchwch ein hadnoddau ar-lein, gan gynnwys CV 360 a mwy.                                           

Arddangosiad o rai o'r myfyrwyr a'r graddedigion gwych.

Darpar fyfyrwyr

Nid yw byth yn rhy gynnar i ddechrau meddwl am eich gyrfa, edrychwch ar ein tudalen darpar fyrfyrwyr.