Studnet Volunteering week Welsh HC

Gyrfaoedd PDC

Dolenni cyflym

Archwiliwch awgrymiadau ar gyfer creu CV rhan-amser trawiadol, darganfyddwch gyfleoedd swyddi ar y campws, a darganfyddwch y swyddi rhan-amser lleol gorau.

CV

Gwnewch i'ch CV sefyll allan! Mae ein hadnoddau yn eich helpu i lunio dogfen sy'n tynnu sylw, gan amlygu eich gwybodaeth, sgiliau allweddol, a phrofiadau i wneud argraff ar gyflogwyr.

Mae ein hadnoddau yn eich helpu i farchnata eich hun yn effeithiol, amlygu sgiliau allweddol, a sicrhau cyfweliadau trwy arddangos cyflawniadau mewn gofod cyfyngedig. Paratowch hefyd ar gyfer cyfweliadau gyda'n hawgrymiadau a'n cyngor gorau.

Archwiliwch adnoddau ar-lein ar gyfer lleoliadau gwaith, chwilio am swyddi (yn y DU a thramor), ac ymchwil cyflogwyr. Dewch o hyd i ganllawiau ar fisas a chael rhif yswiriant gwladol.

Mynnwch brofiad, magu hyder, byddwch yn barod ar gyfer eich yfory!

Datgloi eich potensial gyrfa Rhyddhewch fyd o swyddi, lleoliadau a chefnogaeth. O hud CV i fentora, ni yw eich canolbwynt ar gyfer llwyddiant. P'un a ydych chi'n fyfyriwr neu'n raddedig, plymiwch i mewn i ddatblygiad - mae eich dyfodol yn dechrau yma!

Copy of Copy of Careers website banner

Y gyrchfan i fynd iddi ar gyfer cyfleoedd a chysylltu â chyflogwyr trwy ddigwyddiadau ar-lein ac ar y campws.

Rydym yn darparu rhai adnoddau gwych i wella eich sgiliau, cysylltu ag eraill, a chefnogi eich llwyddiant gyrfa.

Mae pob math o brofiad gwaith, gan gynnwys swyddi rhan-amser, gwirfoddoli, lleoliadau ac interniaethau yn werthfawr ar gyfer datblygu sgiliau.

Cefnogaeth, datblygiad ac arweiniad ar gyfer hunangyflogaeth, llawrydd a chychwyn busnes - o'r cam syniad i fasnachu

Cefnogaeth a chyngor i raddedigion i'ch helpu i ddilyn eich nodau gyrfa.

Arddangosiad o rai o'r myfyrwyr a'r graddedigion gwych.

Gwybodaeth a chyfleoedd i gyflogwyr.

Mynychu gweithdai sgiliau, sesiynau cyflogwyr, a ffeiriau gyrfa. Cysylltwch â chyflogwyr newydd, gwella'ch sgiliau, a rhoi hwb i'ch hyder. P'un a ydych yn fyfyriwr neu'n raddedig, ein digwyddiadau yw eich allwedd i ddatgloi dyfodol mwy disglair. Archebwch le ar ein digwyddiadau neu chwiliwch amrywiaeth eang o ddigwyddiadau cyflogwyr ar CareersConnect.

Cysylltwch â ni

LinkedIn  Facebook  3

Darpar fyfyrwyr

Nid yw byth yn rhy gynnar i ddechrau meddwl am eich gyrfa, edrychwch ar ein tudalen darpar fyfyrwyr.