Prepare for your tomorrow Welsh (HC)

Gyrfaoedd PDC

Cael profiad, magu hyder, byddwch yn barod ar gyfer eich yfory!

Cysylltwch â ni               

LinkedIn

Facebook

3

Cofrestrwch ar gyfer y cyfleoedd diweddaraf a digwyddiadau cyflogwyr, archwiliwch eich opsiynau gyrfa a chwiliwch am swyddi.

Gallwch drefnu apwyntiad gyrfaoedd gydag unrhyw un o'n Cynghorwyr Gyrfa.

Byddwch yn fos arnoch chi eich hun - hunangyflogaeth a gweithio ar eich liwt eich hun. 

Cefnogaeth a chyngor i raddedigion i'ch helpu i ddilyn eich nodau gyrfa.

Gwybodaeth a chyfleoedd i gyflogwyr

Gwybodaeth am leoliad a phrofiad gwaith. 

Archwiliwch eich opsiynau gyrfa a chwiliwch am swyddi.

Hyrwyddwch eich hun. CVs, ceisiadau, cyfweliadau, cymdeithasol. 

Cyrchwch ein hadnoddau ar-lein, gan gynnwys CV 360 a mwy.

Dysgwch am gyfleoedd i weithio ledled y byd.

Arddangosiad o rai o'r myfyrwyr a'r graddedigion gwych.

Myfyrwyr Rhyngwladol

Darpar fyfyrwyr

Nid yw byth yn rhy gynnar i ddechrau meddwl am eich gyrfa, edrychwch ar ein tudalen darpar fyrfyrwyr.