Rydw i'n barod i ymgeisio am swyddi

Mae ceisiadau gan raddedigion ar lefel uwch nag erioed ac mae’r gystadleuaeth yn anodd.  Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyflwyno CV cryf, llythyr clawr a/neu gais sydd wedi'i dargedu ac sy'n canolbwyntio ar ofynion y swydd. 


Cael gwybod - edrychwch ar y tudalennau cyswllt pwnc i gael gwybodaeth benodol am yrfaoedd sy'n gysylltiedig â'r cwrs.

Dechrau chwilio am gynlluniau a swyddi i raddedigion – mae cynlluniau i raddedigion yn agor mor gynnar â dechrau tymor yr hydref yn eich blwyddyn olaf - ewch ati i chwilio 

Angen rhoi CV at ei gilydd ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? – edrychwch ar ein canllawiau CV neu archebwch wiriad CV 15 munud ac fe roddwn ni chi ar ben ffordd.

Oes gennych chi CV/cais rydych chi am ei wirio? – archebwch wiriad 15 munud,  ei anfon i mewn drwy 'Gofyn Gwestiwn' neu archebwch apwyntiad gyrfaoedd. 

Wedi cael gwahoddiad i gael cyfweliad? – cymerwch olwg ar ein canllawiau ar gyfweliadau neu archebwch ffug gyfweliad.

Gofynnwyd i chi gwblhau prawf seicometrig? - cael rhywfaint o gyngor ar beth i'w ddisgwyl a chael ymarfer gyda'n canllawiau prawf seicometrig. 

Wedi cael gwahoddiad i ganolfan asesu? - darganfyddwch beth i'w ddisgwyl a'r math o weithgareddau y mae'n bosibl y bydd yn rhaid i chi eu cwblhau gyda chanllawiau ein canolfan asesu. 

Nodwch - Cynnwys Allanol 
 
Mae'r cynnwys allanol wedi'i farcio â seren *. Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd nac argaeledd y cynnwys hwn, ac mae'r myfyrwyr eu hunain yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a all fod yn berthnasol