Rwyf am dreulio blwyddyn yn ennill profiad

Mae blwyddyn leoliad yn gyfle gwych i roi theori academaidd ar waith, datblygu amrywiaeth o sgiliau sy'n benodol i'r diwydiant a gwell dealltwriaeth o'r gweithle. Bydd ennill profiad gwaith gwerthfawr hefyd yn eich helpu i sefyll allan o'r dorf wrth ymgeisio am swyddi. 


Cael gwybod – edrychwch ar y tudalennau cyswllt pwnc  i gael gwybodaeth benodol am yrfaoedd sy'n gysylltiedig â'r cwrs.

Darganfod – profiad gwaith, swyddi a chyngor.

  • Rate My Placement* – chwilio & gwneud cais am leoliadau myfyrwyr ac interniaethau.  Darganfyddwch y 100 cyflogwr uchaf, darllenwch adolygiadau ar gynlluniau cwmni a dod o hyd i gyngor arbenigol ar yrfaoedd i israddedigion.
  • Prospects* – mae ganddo ystod eang o wybodaeth am brofiad gwaith ac interniaethau.

  • Target jobs* – mae ganddo ganllawiau ar sicrhau profiad gwaith ac interniaethau.

Angen rhoi CV at ei gilydd ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? – edrychwch ar ein  canllawiau CV neu archebwch wiriad CV 15 munud, ac fe roddwn ni chi ar ben ffordd.

Oes gennych chi CV/cais rydych chi am ei wirio? - archebwch wiriad CV 15 munudei anfon i newn drwy 'Gofyn Gwestiwn' neu archebwch apwyntiad gyrfaoedd. 

Ffioedd lleoliadau – edrychwch ar ganllawiau ffioedd gan y Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr.

Nodwch - Cynnwys Allanol 

Mae'r cynnwys allanol wedi'i farcio â seren *.  Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd nac argaeledd y cynnwys hwn, ac mae'r myfyrwyr eu hunain yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a all fod yn berthnasol.