Mae gen i yrfa mewn golwg ac rwy'n barod i ennill profiad gwaith perthnasol

Mae'n bryd cael rhywfaint o brofiad a datblygu rhai sgiliau cyflogadwyedd.  Mae cael profiad gwaith yn gyfle gwych i roi cynnig ar wahanol rolau a dechrau datblygu sgiliau perthnasol.  Boed yn swydd ran-amser, profiad gwirfoddol, lleoliad byr, lleoliad haf, blwyddyn allan neu brofiad gwaith Go Wales mae'n siwr o roi hwb i'ch cyfleoedd gyrfaol.


Cael gwybod - edrychwch ar y tudalennau cyswllt pwnc ar gyfer cyfleoedd gyrfa a chyngor penodol sy'n gysylltiedig â chwrs.

Darganfod - profiad gwaith, swyddi a chyngor.

Mynychu digwyddiadau - darlithoedd gwadd, gweithdai, stondinau cyflogwyr a ffeiriau i ddysgu am gyfleoedd profiad gwaith.

  • Prospects* – mae ganddo ystod eang o wybodaeth am brofiad gwaith ac interniaethau.
  • Target jobs* - mae ganddo ganllawiau ar sicrhau profiad gwaith ac interniaethau.

Angen rhoi CV at ei gilydd ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? – edrychwch ar ein canllawiau CV neu archebwch wiriad CV 15 munud ac fe roddwn ni chi ar ben ffordd.

Oes gennych chi CV/cais rydych chi am ei wirio? – archebwch wiriad CV 15 munud, ei anfon i mewn drwy 'Gofynnwch Gwestiwn' neu archebwch apwyntiad gyrfaoedd. 

Angen cymorth ychwanegol? - efallai y bydd ein cynghorwyr cyflogadwyedd yn gallu eich cefnogi gyda hyfforddiant gyrfaol a phrofiad gwaith hyblyg i ffitio o’ch amgylch chi, eich ymrwymiadau, a'ch anghenion.  Archebwch apwyntiad neu Gofynnwch Gwestiwn.

Nodwch - Cynnwys Allanol 

Mae'r cynnwys allanol wedi'i farcio â seren *. Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd nac argaeledd y cynnwys hwn, ac mae'r myfyrwyr eu hunain yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a all fod yn berthnasol.