Dwi'n gwybod beth rydw i eisiau ei wneud a dw i'n cynllunio sut i gyrraedd yno ar hyn o bryd

Felly mae gennych chi syniad am yr hyn yr hoffech chi ei wneud, mae hynny'n wych!  Y camau nesaf yw darganfod mwy am y rôl, y sector, sefydliadau penodol a chyfleoedd.  Yna dylech brofi eich syniadau drwy brofiad gwaith perthnasol. 


Cael gwybod - edrychwch ar y tudalennau cyswllt pwnc  i gael gwybodaeth benodol am yrfaoedd sy'n gysylltiedig â'r cwrs.  Edrychwch ar y proffiliau swyddi ar wefan Prospects i gael gwybod mwy am wahanol rolau a sectorau gan gynnwys:

  • gwybodaeth am y farchnad lafur 
  • cyfrifoldebau rôl 
  • cyflogau 
  • cymwysterau sy'n ofynnol 
  • sgiliau sydd eu hangen 
  • ble i gael profiad gwaith 
  • rhagolygon gyrfa  
  • swyddi a chyrsiau cysylltiedig 

Cael cipolwg ar y sgiliau cyflogadwyedd y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt a dechrau datblygu'r sgiliau hyn.  Myfyrio ar eich sgiliau cyflogadwyedd.

Siarad â chyflogwyr – manteisiwch ar y cyfle i siarad â chyflogwyr ar y campws i gael syniad o sut beth yw gweithio mewn gwahanol sefydliadau, rolau a sectorau.  Mae cyflogwyr yn rheolaidd ar y campws mewn ffeiriau gyrfaoedd, digwyddiadau'r dyfodol, gweithgareddau cyflogwyr yn y cyntedd a sesiynau darlithoedd gwadd.  Ymgysylltwch a rhwydweithiwch â nhw!  Gweler digwyddiadau i ddod. 

Cadwch yn gyfoes - gyda'r digwyddiadau newyddion diweddaraf. Dilynwch ni ar TrydarInstagram a Facebook.

Rhowch gynnig arni – cael rhywfaint o brofiad gwaith yw'r ffordd orau o archwilio opsiynau a rhoi cynnig ar wahanol gyfleoedd.  Gwiriwch y cyfleoedd sydd ar gael a darganfod sut i gael profiad