Dwi'n gwybod beth dwi eisiau ei wneud ond dydw i ddim yn siwr sut i gyrraedd yno

Mae'n wych bod gennych syniad am yr hyn yr hoffech ei wneud, ond nid yw bob amser yn hawdd cychwyn arni.  Gweithiwch drwy eich syniadau gyda chynghorydd gyrfaoedd i gael rhagor o wybodaeth, cyngor a chanllawiau. 

Gofyn cwestiwn/archebu apwyntiad

Cael gwybod - edrychwch ar y tudalennau cyswllt pwnc  i gael gwybodaeth benodol am yrfaoedd sy'n gysylltiedig â'r cwrs.  Edrychwch ar y proffiliau swyddi ar wefan Prospects i gael gwybod mwy am wahanol rolau a sectorau gan gynnwys:

  • gwybodaeth am y farchnad lafur 
  • cyfrifoldebau rôl 
  • cyflogau 
  • cymwysterau sy'n ofynnol 
  • sgiliau sydd eu hangen 
  • ble i gael profiad gwaith 
  • rhagolygon gyrfa  
  • swyddi a chyrsiau cysylltiedig 

Cael cipolwg ar y sgiliau cyflogadwyedd y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt a dechrau datblygu'r sgiliau hyn.  Myfyrio ar eich sgiliau cyflogadwyedd.

Adeiladu eich rhwydwaith - Dechreuwch ddilyn a chysylltu â phobl, sefydliadau a brandiau drwy'r cyfryngau cymdeithasol i gael gwybod am gyfleoedd a'r hyn sy'n digwydd yn eich dewis sector.  Mynychu digwyddiadau a siarad â phobl. 

Siarad â chyflogwyr – manteisiwch ar y cyfle i siarad â chyflogwyr ar y campws i gael syniad o sut beth yw gweithio mewn gwahanol sefydliadau, rolau a sectorau.  Mae cyflogwyr yn rheolaidd ar y campws mewn ffeiriau gyrfaoedd, digwyddiadau'r dyfodol, gweithgareddau cyflogwyr yn y cyntedd a sesiynau darlithoedd gwadd.  Ymgysylltwch a rhwydweithiwch â nhw!  Gweler digwyddiadau i ddod. 


Cadwch yn gyfoes - gyda'r digwyddiadau newyddion diweddaraf.  Dilynwch ni ar TrydarInstagram a Facebook.


Rhowch gynnig arni – cael rhywfaint o brofiad gwaith yw'r ffordd orau o archwilio opsiynau a rhoi cynnig ar wahanol gyfleoedd.  Gwiriwch y cyfleoedd sydd ar gael a darganfod sut i gael profiad