Mae gennyf fater sy'n fy rhwystro rhag meddwl am brofiad gwaith neu gael gafael arno

Mae profiad gwaith yn ffordd bwysig o'ch helpu i archwilio eich opsiynau gyrfa. Gall gryfhau ceisiadau a helpu i roi tystiolaeth o sgiliau allweddol yn y cyfweliad, ond nid yw bob amser yn hawdd cael gafael arnynt na'u sicrhau. 

Beth bynnag fo'r rheswm sy'n eich rhwystro rhag cael profiad gwaith, efallai y bydd ein cynghorwyr cyflogadwyedd yn gallu eich cefnogi gyda hyfforddiant gyrfa a phrofiad gwaith hyblyg i ffitio o’ch cwmpas chi, eich ymrwymiadau, a'ch anghenion. 

Gallech hefyd fod yn gymwys ar gyfer rhaglen  GO Wales  lle bydd cynghorydd yn gweithio gyda chi, yn nodi eich anghenion ac yn trefnu lleoliad profiad gwaith addas.