Nid oes gennyf syniadau am yrfa eto ond yr wyf am ddechrau archwilio

Gydag amrywiaeth mor eang o ddewisiadau gyrfa ar gael i chi, weithiau gall fod yn anodd gwybod ble i ddechrau edrych, a sut i fynd ati i wneud penderfyniadau am eich dyfodol. 

Ystyriwch eich opsiynau – edrychwch ar ein tudalennau opsiynau gyrfa i weld yr amrywiaeth o opsiynau sydd ar gael i chi.

Siarad â chyflogwyr – manteisiwch ar y cyfle i siarad â chyflogwyr ar y campws i gael syniad o sut beth yw gweithio mewn gwahanol sefydliadau, rolau a sectorau.  Mae cyflogwyr yn rheolaidd ar y campws mewn ffeiriau gyrfaoedd, digwyddiadau'r dyfodol, gweithgareddau cyflogwyr yn y cyntedd a sesiynau darlithoedd gwadd.  Ymgysylltwch a rhwydweithiwch â nhw!  Gweler digwyddiadau i ddod. 

Cadwch yn gyfoes - gyda'r digwyddiadau newyddion diweddaraf.  Dilynwch ni ar Trydar, InstagramFacebook.

Rhowch gynnig arni – cael rhywfaint o brofiad gwaith yw'r ffordd orau o archwilio opsiynau a rhoi cynnig ar wahanol gyfleoedd.  Gwiriwch y cyfleoedd sydd ar gael a darganfod sut i gael profiad