Mae gen i swydd, wedi sicrhau astudiaeth bellach, neu wedi dechrau fy musnes fy hun!

Llongyfarchiadau - cyflawniad anhygoel! 

Rydym yn dymuno'r gorau i chi gyda'ch taith yrfa yn y dyfodol ac yn gobeithio y byddwch yn cadw mewn cysylltiad ...! 

Cofiwch y gallwch barhau i ddefnyddio gwasanaethau gyrfaoedd PDC am hyd at 3 blynedd ar ôl graddio.  Edrychwch ar y cymorth graddedig sydd ar gael. 

Hefyd, beth am weld sut y gallwch chi gadw mewn cysylltiad a pharhau i fod yn rhan o'r brifysgol fel aelod o Alumni PDC .