Dydw i ddim yn barod i ddechrau meddwl am fy ngyrfa eto

Felly mae'n bosibl na fydd eich gyrfa yn y dyfodol ar frig eich rhestr blaenoriaethau ar hyn o bryd. Mae hynny'n iawn, cyn belled â'ch bod yn cydnabod bod cynllunio cynnar yn hanfodol ar gyfer rhai gyrfaoedd. Mae'n bwysig deall amserlenni recriwtio graddedigion er mwyn sicrhau nad ydych yn colli cyfleoedd.


Dyddiadau cau enghreifftiol:  

Lleoliad/Blwyddyn allan – os ydych yn ystyried gwneud cais am leoliad/blwyddyn rhyngosod, mae angen i chi ystyried gwneud cais rhwng mis Medi a mis Ionawr yn ystod eich ail flwyddyn.  

Hyfforddiant athrawon – Mae ceisiadau ar agor drwy gydol y flwyddyn, gyda therfynau amser fel arfer rhwng mis Medi a Rhagfyr yn eich blwyddyn olaf. 

Ceisiadau ôl-raddedig – Mae ceisiadau ar agor drwy gydol y flwyddyn ond mae'n well cyflwyno cais yn gynnar (Hydref-Rhagfyr), gan eu bod yn aml yn cau unwaith y bydd y cwrs yn llawn.

Cynlluniau recriwtio graddedigion – yn gyffredinol, cynhelir rowndiau ymgeisio cyntaf yn nhymor yr Hydref yn eich blwyddyn olaf, gyda therfynau amser rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr.

Interniaethau'r haf – yn rhoi mewnwelediad gwych i'r diwydiant, gyda llawer o gyflogwyr yn edrych i logi ymgeiswyr addas o Hydref – Mehefin, yn dilyn graddio


  • Ystyried eich opsiynau- gydag ystod mor eang o ddewisiadau gyrfaol ar gael i chi, gall fod yn anodd weithiau i ddechrau gwneud penderfyniadau gyrfa.  Edrychwch ar ein tudalennau dewisiadau gyrfa i gael rhagor o gymorth. 
  • Siarad â chyflogwyr – manteisiwch ar y cyfle i siarad â chyflogwyr ar y campws i gael syniad o sut beth yw gweithio mewn gwahanol sefydliadau, rolau a sectorau.  Mae cyflogwyr yn rheolaidd ar y campws mewn ffeiriau gyrfaoedd, digwyddiadau'r dyfodol, gweithgareddau cyflogwyr yn y cyntedd a sesiynau darlithoedd gwadd.  Ymgysylltwch a rhwydweithiwch â nhw!  gweler digwyddiadau i ddod. 

  • Rhowch gynnig arni – cael rhywfaint o brofiad gwaith yw'r ffordd orau o archwilio opsiynau a rhoi cynnig ar wahanol gyfleoedd.  Gwiriwch y cyfleoedd sydd ar gael a darganfod sut i gael profiad