Eich taith gyrfa

Ble bynnag yr ydych yn eich cynllunio gyrfa gallwn eich helpu i gyrraedd eich nodau. 

Archwiliwch y tabiau isod i gael cyngor wedi'i deilwra ar gyfer pob cam o'ch taith. 

Gwnewch apwyntiad i’n gweld ni i archwilio pob opsiwn hyd yn oed ymhellach! 

Wedi gwneud cais ond heb fod yn llwyddiannus?

Gall chwilio am swydd fod yn dorcalonnus.  Mae'n farchnad swyddi’n gystadleuol, mae'n cymryd llawer o amser i ddod o hyd i'r cyfleoedd iawn ac ymdrech i gyflwyno cais wedi'i deilwra – daliwch ati gan y bydd yn werth chweil yn y pen draw. 

Cofiwch – gallwn wirio ceisiadau cyn i chi eu cyflwyno drwy Gofyn Cwestiwn neu yn ystod  Apwyntiad Cyngor ar Yrfaoedd. Efallai y byddwch hefyd am gael rhywfaint o ymarfer pwysig drwy gyfweliad ffug yn ogystal â phrofi eich hun trwy ein hymarferion canolfan asesu.

Cofiwch - Rydym yn darparu cymorth gyrfaoedd am hyd at 3 blynedd ar ôl graddio.  Edrychwch ar ein tudalennau i Raddedigion i gael rhagor o wybodaeth.