Chwilio am swydd rhan-amser

Mae'r tri safle canlynol CareersConnect, Gov.uk-find a job ac Indeed yn enghreifftiau o'r safleoedd mwy poblogaidd i chwilio am swyddi rhan-amser. 

CareersConnect yw cronfa ddata gyrfaoedd PDC sy'n hysbysebu swyddi rhan-amser yn ogystal â swyddi i raddedigion.

Ceir manylion am safleoedd a gwybodaeth ychwanegol drwy'r cwymplenni isod.

USWSU - Undeb Myfyrwyr Prifysgol De Cymru - pori swyddi gwag cyfredol ar wefan Undeb y Myfyrwyr.

Cardiff Jobs* – gwefan recriwtio, sy'n gwasanaethu ardal Caerdydd a De Cymru.

CV-Library* – chwilio swyddi a chofrestru'ch CV ar-lein fel y gall cyflogwyr a recriwtwyr ddod o hyd i chi.

Employment 4 Students* – swyddi i fyfyrwyr, swyddi preswyl a swyddi graddedigion.

Student Gems* – chwilio am gyfleoedd llawrydd i fyfyrwyr.

Student Job* – swyddi rhan-amser a swyddi preswyl.


Asiantaethau Recriwtio & Chyflogaeth

Gall asiantaethau cyflogaeth fod yn ffordd ddefnyddiol o ddysgu am swyddi tymor byr neu dros dro. Chwiliwch ar Google neu Yell.com am "recruitment agencies" yng Nghaerdydd neu yn eich ardal chi. Gallech hefyd chwilio drwy asiantaethau recriwtio yn ôl math o waith neu sector.


Cyflogaeth mewn canolfannau galwadau

Isod mae rhai cyflogwyr canolfannau galwadau sy'n gweithredu yn yr ardal leol ac o'i hamgylch:

Buzz Wales* – dod o hyd i'ch lle yn sector busnes mwyaf Cymru - gyda rhestrau swyddi, gwybodaeth fewnol, awgrymiadau CV a mwy.

Admiral*

EE contact Centre*

Lloyds Banking Group*

Mae gan ein tudalen Myrfyrwyr Rhyngwladol amrywiaeth o adnoddau ar-lein a fydd yn helpu i chwilio am swyddi (y DU a gweithio dramor) ac ymchwilio i gyflogwyr yn ogystal â chael rhagor o wybodaeth am fisâu a chael rhif Yswiriant Gwladol.

Nodwch - Cynnwys Allanol

Mae'r cynnwys allanol wedi'i farcio â seren *.  Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, ansawdd nac argaeledd y cynnwys hwn, ac mae'r myfyrwyr eu hunain yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau a all fod yn berthnasol.