Ydych chi'n poeni y gallai eich iechyd meddwl effeithio ar eich gyrfa yn y dyfodol?

GOW Mental Health Awareness Week.jpg

Mae tîm GO Wales yn USW Careers yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl. Gall iechyd meddwl gwael ddigwydd i unrhyw un ar unrhyw adeg. Mae rhai pobl yn teimlo'n anghyffyrddus yn siarad amdano, yn enwedig os ydyn nhw'n poeni y gallai effeithio ar gyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol.

Mae tîm GO Wales yn cefnogi myfyrwyr sy'n profi problemau iechyd meddwl fel pryder neu iselder. Maent yn helpu myfyrwyr i ddeall sut i ddelio â hyn wrth chwilio am brofiad gwaith a chyflogaeth yn y dyfodol. Maent yn cynnig llawer o gyngor, ac yn gweithio gyda chyflogwyr cefnogol i drefnu cyfleoedd profiad gwaith.

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth am Raglen GO Wales yma a gallwch drefnu apwyntiad cyfrinachol anffurfiol gydag un o'r tîm trwy lenwi'r ffurflen gyswllt.

Mae ein cynghorwyr profiadol yn edrych ymlaen at siarad â chi.

GO-Wales-banner.jpg

#unilife_cymareg #Gyrfaoedd