MyCareer - sicrhewch fod eich cynlluniau gyrfa ar y trywydd iawn gyda'n hoffer a'n hadnoddau gyrfa digidol

website

Nawr yw'r amser o'r flwyddyn i ddechrau meddwl am roi eich cynlluniau gyrfa ar waith, neu os nad oes gennych chi unrhyw gynlluniau eto i ddechrau gwneud rhai!

Dyma lle mae MyCareer yn dod i mewn, mae MyCareer yn orlawn o offer ac adnoddau gyrfa digidol sydd wedi'u cynllunio i'ch helpu chi i ddeall eich hun yn well, ystyried y cyfleoedd gyrfa sy'n agored i chi, a'ch helpu chi i sefyll allan i gyflogwyr.

Mae MyCareer yn orlawn o offer ac adnoddau, gormod o lawer i'w crybwyll i gyd nawr.  Ond dyma ychydig o'n hoff bethau rydyn ni'n meddwl y byddwch chi'n eu caru:

 • Adeiladwr CV – Oes angen CV arnoch chi? Crëwch CV arbenigol yn seiliedig ar ofynion cyflogwyr gyda'n hadeiladwr CV.
 • CV360 - Llanlwythwch eich CV i gael adborth ar unwaith. Mae hwn yn defnyddio'r un math o dechnoleg â'r Systemau Olrhain Ymgeiswyr awtomataidd a ddefnyddir gan recriwtwyr graddedig.
 • Asesiadau Gyrfa – Deall eich cymhellion, eich dewisiadau a'ch gwerthoedd i'ch helpu chi i ystyried eich opsiynau gyrfa.
 • Cyrsiau sgiliau busnes a TG - 150 o gyrsiau e-Ddysgu sgiliau cyflogadwyedd (meddal) yn ymwneud â thrafod, cyflwyno, rheoli, arwain, gwasanaeth cwsmeriaid, sgiliau cyfarfod, rheoli prosiect, gwaith tîm, datblygiad personol, cyllid, datrys problemau, ysgrifennu busnes, rhifedd, llesiant TG (Excel, MS Word, PowerPoint, Outlook).
 • Profion Seicometrig – Set lawn o Brofion Ymarfer Seicometrig (Profion Tueddfryd) gan gynnwys Rhesymu Rhifiadol, Rhesymu Llafar, Rhesymu Casgliadol ac Ymsefydlu, Ymarferion Mewnol a Phroffilio Personoliaeth.
 • Efelychydd Cyfweliad – Defnyddiwch yr Efelychydd Cyfweliad i gael eich cyfrifiadur personol i roi ffug gyfweliad i chi yr ydych chi'n ei recordio gan ddefnyddio'ch gwe-gamera i wylio'n ôl yn nes ymlaen.
 • Offeryn Canolfan Asesu – Mae'r offeryn cynhwysfawr hwn yn egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am ganolfannau asesu, y gweithgareddau y cewch eich asesu arnynt a sut i berfformio'n dda.
 • Adroddiadau Diwydiant– Bydd y rhain yn eich helpu i ddarganfod mwy am y sector rydych chi am weithio ynddo ac maen nhw'n ddefnyddiol iawn wrth baratoi ar gyfer cyfweliad.
 • Adeiladwr Elevator Pitch – Ddim yn gwybod sut i gyflwyno'ch hun pan fyddwch chi'n cwrdd â chyflogwr, paratowch gyda'r Adeiladwr Elevator Pitch.
 • Adeiladwr Llythyr Clawr – Ddim yn siŵr sut i gychwyn eich llythyr clawr?  Gallwch greu eich llythyr clawr yn gyflym ac yn hawdd gyda'r Adeiladwr Llythyr Clawr.
 • Traciwr Swyddi- Cadwch chwiliadau swyddi a dilynwch gyflogwyr i gael rhybuddion cyfleoedd newydd#Gyrfaoedd #unilife_cymraeg