Mae Rhaglen Interniaeth Rhithwir ICAEW bellach ar agor!

Mae rhaglen interniaeth rhithwir ICAEW yn cychwyn yn yr haf, gan weithio mewn partneriaeth â rhai o gyflogwyr gorau'r DU a ledled y byd. Yn ogystal ag archwilio eich opsiynau gyrfa a datblygu eich sgiliau proffesiynol, byddwch hefyd yn ymgymryd ag un o fodiwlau lefel tystysgrif ICAEW, y gallwch ei ddefnyddio fel cam tuag at yrfa fel cyfrifydd siartredig.

Hyd: 6 wythnos ar gyfartaledd, ond gall amrywio o 4 i 12 wythnos yn dibynnu ar y cyflogwr.

Amseriadau: bydd yn rhedeg fwy neu lai, gyda dyddiadau cychwyn hyblyg ym mis Awst a mis Medi (yn dibynnu ar y cyflogwr). Bydd yn isafswm o 15 awr yr wythnos, ond unwaith eto bydd yn amrywio yn ôl cyflogwr.

Beth sydd wedi'i gynnwys:

  • Y cyfle i ddatblygu eich sgiliau proffesiynol gan gynnwys cyfathrebu, datrys problemau, gwneud penderfyniadau a gweithio mewn tîm.
  • Gweithio ar brosiect busnes byw gydag interniaid neu gydweithwyr eraill, gan gynnwys mentor i'ch cefnogi.
  • Modiwl ICAEW CFAB wedi'i ariannu'n llawn, gan gynnwys ffioedd dysgu ac arholiadau.

Cyflog: isafswm cyflog byw cenedlaethol.

Dyddiad cau: 23ain Mai. 

Defnyddiwch y ddolen hon i ddarganfod mwy.

#Gyrfaoedd