Mae GO Wales yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd

We're-supporting-WAAW-Linkedin.jpg

“Gyda dim ond ychydig mwy o ddealltwriaeth ac ychydig o addasiadau syml, gall mwy o bobl awtistig ymuno â’r gweithlu a defnyddio eu doniau anhygoel.”

Chris Packham CBE, dyn awtistig a Llysgennad y Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth 

Mae tîm GO Wales yn Gyrfaoedd PDC yn cytuno â Chris ac maent yma i helpu myfyrwyr awtistig i ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd a threfnu cyfleoedd profiad gwaith gyda chyflogwyr cefnogol.

Os ydych chi'n fyfyriwr awtistig sy'n chwilio am gymorth un i un gan gynghorydd GO Wales a all eich helpu i ennill profiad gwaith yna cliciwch yma i wneud apwyntiad i drafod ymhellach. Gall yr apwyntiad fod ar-lein neu dros y ffôn.


GO-Wales-banner.jpg

#unilife_cymareg #Gyrfaoedd