GO Wales yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Dyslecsia

Dyslexia-Week.png

Mae'r wythnos hon yn wythnos Ymwybyddiaeth Dyslecsia, gan ganolbwyntio ar ddyslecsia anweledig. Nid yw dyslecsia ei hun yn weladwy ac yn aml mae unigolion yn teimlo nad oes cefnogaeth iddynt.

Yn PDC mae yna lawer o gefnogaeth i fyfyrwyr dyslecsig. Mae ein tîm GO Wales yn Gyrfaoedd PDC yn cefnogi myfyrwyr sy'n poeni am gyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol.

Mae'r tîm yn gweithio gyda myfyrwyr i ddod o hyd i brofiad gwaith addas, perthnasol a helpu i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd hanfodol. Gallant gefnogi gyda chynllunio gyrfa a helpu gyda CVs a cheisiadau.

Hoffech chi gael cefnogaeth un o'n cynghorwyr?

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am y Rhaglen a sut i gysylltu â ni.

GO-Wales-banner.jpg 

#Gyrfaoedd #unilife_cymareg