Cymorth i'ch helpu chi i ddod o hyd i leoliad a chael y gorau ohono

Placement Banner.jpg

Mae'r Tîm Lleoliad Gwaith yn Gyrfaoedd PDC wedi bod yn brysur yn datblygu rhai adnoddau gwych i'ch helpu chi i ddod o hyd i leoliad (profiad gwaith), paratoi ar ei gyfer, cael profiad da, a'ch helpu chi i feddwl am yr hyn rydych chi wedi'i ennill.

placement guide welsh.jpgCanllaw Myfyrwyr a Thaflenni Awgrymiadau

Mae'r canllawiau ar gael ar dudalen Canllawiau Lleoliad Myfyrwyr yn adran Lleoliadau a Phrofiad Gwaith gwefan Gyrfaoedd.

Mae yna Ganllaw Lleoliad Myfyrwyr sydd wedi'i gynllunio i ateb y cwestiynau a allai fod gennych am eich lleoliad, yn ogystal â thaflenni ar bynciau fel chwilio am leoliad, chwilio am leoliad rhithwir, chwilio am leoliad rhyngosod, chwilio am leoliad dramor, a chanllaw i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n chwilio am leoliad.

Rhaglen Lleoliad Gwaith ar MyCareer

Rydym hefyd wedi datblygu Rhaglen Lleoliad Gwaith yn MyCareer i'ch cefnogi trwy'r broses lleoliad gyfan, gan eich helpu i sefyll allan i gyflogwyr, datblygu'ch sgiliau a gwneud argraff dda tra byddwch chi ar leoliad.

 

#Gyrfaoedd