Cylchlythyr Gyrfaoedd #28


Isod mae ychydig o bethau yr hoffem ddweud wrthych amdanynt yr wythnos hon...

Mae 650+ o gyfleoedd yn ConnectConnect a dyma rai a bostiwyd yr wythnos hon:

A chofiwch, gallwch bob amser ofyn cwestiwn i ni neu siarad drwy eich opsiynau gyrfa - darganfod sut y gallwch gysylltu â ni.

Newyddion

5StepsW.png

👉#cam2 ymunwch a'r Wythnos Cychwyn Busnes yr Haf

Darllenwch fwy


JobsonMyCareerW.png

Oeddech chi'n gwybod y gall hynny chwilio miloedd o swyddi ac olrhain cyflogwyr yn MyCareer?  ... 

Fwy o wybodaeth


NewsItemJun2021.png

Considering what to include in your CV and what to leave out should be a relatively easy process, you'd think* ...

Darllenwch fwy


Digwyddiadau

Wythnos Cychwyn Busness Yr Haf Mehefin 14-18
Digwyddiad 5 diwrnod ar ffurf gŵyl ledled Cymru gyda 4 cam, prif siaradwyr, gweithdai, cystadlaethau a llawer mwy! Yn agored i'r holl raddedigion a myfyrwyr o sefydliadau Addysg Uwch Cymru.

Llwybr Carlam Gorffennaf 1-2 
Bŵt-camp dau ddiwrnod i fyfyrwyr a graddedigion gael Freelancer yn barod (neu'n barod i ddechrau eich busnes).

Pob digwyddiadau Gyrfaoedd

*Gwefan allanol yn Saesneg yn unig

#unilife_cymraeg #Gyrfaoedd