Cylchlythyr Gyrfaoedd #26


Isod mae ychydig o bethau yr hoffem ddweud wrthych amdanynt yr wythnos hon...

Mae 600+ o gyfleoedd yn ConnectConnect a dyma rai a bostiwyd yr wythnos hon:

A chofiwch, gallwch bob amser ofyn cwestiwn i ni neu siarad drwy eich opsiynau gyrfa - darganfod sut y gallwch gysylltu â ni.

Newyddion

EichCaisW.png

Er y bydd rhai cyflogwyr yn hapus gyda CV yn unig, bydd y rhan fwyaf am gael mwy ... 

Darllenwch fwy


ScopeCreepArticleW.png

The bugbear of many a freelancer, scope creep is what happens when a client asks you to do more work than you originally agreed to do, therefore pushing a project beyond its previously set boundaries.

Darllenwch fwy


Digwyddiadau

Pob digwyddiadau Gyrfaoedd

*Gwefan allanol yn Saesneg yn unig

#unilife_cymraeg #Gyrfaoedd