Cylchlythyr Gyrfaoedd #25


Isod mae ychydig o bethau yr hoffem ddweud wrthych amdanynt yr wythnos hon...

Mae 642 o gyfleoedd yn ConnectConnect a dyma rai a bostiwyd yr wythnos hon:

Cynllun Intern Ymchwil Yr Haf, PDC
Yn agored i fyfyrwyr israddedig blwyddyn olaf a gradd Meistr PDC mewn Troseddeg, Plismona ac unrhyw bynciau cysylltiedig (e.e. y Gyfraith a Seicoleg) yn graddio yn 2021 a thu hwnt. Deadline: 28 Mai 2021

The John Crook Scholarship*
A scholarship for a second 2-year degree at St John’s College for students who are the first generation in their families to have gone to University and it is open to the students or recent graduates from USW.

A chofiwch, gallwch bob amser ofyn cwestiwn i ni neu siarad drwy eich opsiynau gyrfa - darganfod sut y gallwch gysylltu â ni.

Newyddion

ISCVW.png JobScamE.png BrightNetworkW.png


Digwyddiadau

CV Writing Workshop | Gweithdy Ysgrifennu CV - 17-Mai-2021 (18:00 - 19:00)

How to Succeed at: Writing Applications / Sut i Lwyddo wrth Ysgrifennu Ceisiadau - 17-Mai-2021 (18:00 - 19:00)

Data Science Graduate Programme - Application Support - ONS - 17-Mai-2021 (17:00 - 18:00)

Painless Presentations -  18-Mai-2021 (15:00 - 16:00)

Professional Introductions - 18-Mai-2021 (11:00 - 12:00)

Getting started with LinkedIn | Dechrau arni gyda LinkedIn   - 18-Mai-2021 (07:00 - 08:00)

Getting Started With LinkedIn | Dechrau Arni Gyda LinkedIn  - 19-Mai-2021 (14:00 - 15:00)

Final Year Focus: How to get a Graduate Job – Finding Graduate Jobs | Ffocws y Flwyddyn Olaf: Sut i gael Swydd Graddedigion - Dod o Hyd i Swyddi Graddedigion  -  19-Mai-2021 (16:00 - 17:00)

USW Attributes - Commercial Awareness  - 19-Mai-2021 (1330 - 14:30)

Inter-University Start-Up Bootcamp // Bŵt-camp Dechrau Busnes Rhyng-Brifysgol - 19-Mai-2021 (13:00 - 15:00)

Spotlight on Policing | Sbotolau ar Blismona - 20-Mai-2021 (11:30 - 13:15)

How to succeed: At Interview | Y Gyfrinach i Lwyddo mewn Cyfweliadau  - 20-Mai-2021 (14:00 - 15:00)

Applying for jobs with the Office for National Statistics  - 20-Mai-2021 (17:00 - 18:00)

USW Attributes - Communication - 20-Mai-2021 (1330 - 1430) 

USW Attributes - Leadership -  21-Mai-2021 (1030 - 11:30)

Maximising your LinkedIn Profile | Gwneud y Mwyaf o’ch Proffil LinkedIn - 24-Mai-2021 (14:00 - 15:00)

How to succeed: At Interview | Y Gyfrinach i Lwyddo mewn Cyfweliadau  - 25-Mai-2021 (07:00 - 08:00)

USW Attributes - Digital Literacy   - 26-Mai-2021 (11:00 - 12:00)

Sbotolau ar Gyfiawnder Troseddol Futures 2021

Pob digwyddiadau Gyrfaoedd

*Gwefan allanol yn Saesneg yn unig

#unilife_cymraeg #Gyrfaoedd