Cylchlythyr Gyrfaoedd #24


Isod mae ychydig o bethau yr hoffem ddweud wrthych amdanynt yr wythnos hon...

Mae 588 o gyfleoedd yn ConnectConnect a dyma rai a bostiwyd yr wythnos hon:

A chofiwch, gallwch bob amser ofyn cwestiwn i ni neu siarad drwy eich opsiynau gyrfa - darganfod sut y gallwch gysylltu â ni.

Newyddion

YnGalwrBlynyddoeddOlaf.png

SwyddiMyCareer.png

Digwyddiadau

How to Succeed at: Writing Applications / Sut i Lwyddo wrth Ysgrifennu Ceisiadau - 10-Mai-2021 (10:00 - 11:00)

Maximising your LinkedIn Profile | Gwneud y Mwyaf o’ch Proffil LinkedIn   -  10-Mai-2021 (14:00 - 15:00)

How to succeed: At Interview | Y Gyfrinach i Lwyddo mewn Cyfweliadau  - 11-Mai-2021 (07:00 - 08:00)

Setting Up Your Own Creative Business // Sefydlu Eich Busnes Creadigol Eich Hun - 11-Mai-2021 (17:30 - 19:30)

USW Attributes - Project Management - 11-Mai-2021 (17:30 - 19:30)

Painless Presentations -  12-Mai-2021 (15:00 - 16:00)

Growth mindset - 12-Mai-2021 (13:00 - 14:00)

SASIG Cybersecurity Skills Festival   -  13-Mai-2021 (09:00 - 15:00)

USW Attributes - Digital Literacy  - 13-Mai-2021 (07:00 - 08:00)

CV Writing Workshop | Gweithdy Ysgrifennu CV - 13-Mai-2021 (18:00 - 19:00)

Getting started with LinkedIn | Dechrau arni gyda LinkedIn - 13-Mai-2021 (07:00 - 08:00)

Professional Introductions - 18-Mai-2021 (11:00 - 12:00)

Getting Started With LinkedIn | Dechrau Arni Gyda LinkedIn  - 19-Mai-2021 (14:00 - 15:00)

Final Year Focus: How to get a Graduate Job – Finding Graduate Jobs | Ffocws y Flwyddyn Olaf: Sut i gael Swydd Graddedigion - Dod o Hyd i Swyddi Graddedigion  -  19-Mai-2021 (16:00 - 17:00)

USW Attributes - Commercial Awareness  - 19-Mai-2021 (1330 - 14:30)

How to succeed: At Interview | Y Gyfrinach i Lwyddo mewn Cyfweliadau  - 20-Mai-2021 (14:00 - 15:00)

USW Attributes - Communication - 20-Mai-2021 (1330 - 1430) 

USW Attributes - Leadership -  21-Mai-2021 (1030 - 11:30)


Pob digwyddiadau Gyrfaoedd

*Gwefan allanol yn Saesneg yn unig

#unilife_cymraeg #Gyrfaoedd