Cylchlythyr Gyrfaoedd #23


Isod mae ychydig o bethau yr hoffem ddweud wrthych amdanynt yr wythnos hon...

Yr wythnos hon, mae gennym 671 o swyddi yn ConnectConnectPeidiwch â cholli: Trademark Officer, Intellectual Property Office, Newport, 3 to 6 month assignment.  Dyddiad Dechrau: Mehefin 2021.  Dyddiad cau: 26.5.2021 

Rhaglen i Raddedigion Cyngor RhCT 2021

Mae'r Cyngor unwaith eto yn chwilio am unigolion sydd wedi graddio i fod yn rhan o'i Raglen i Raddedigion sy'n cynnig amgylchfyd bywiog ar gyfer meithrin medrau newydd, trosglwyddadwy, yn ogystal â chyfleoedd i gwrdd â phobl o amryfal gefndiroedd ac i feithrin gyrfa yn Rhondda Cynon Taf.

Swyddog Graddedig Dros Dro - Cymorth Seilwaith TGCh
Swyddog Graddedig Dros Dro - Y Gyfraith 
Swyddog Graddedig Dros Dro – Gwasanaeth Pensiynau 
Swyddog Graddedig Dros Dro – Carfan Rheoli Prosiectau 
Swyddog Graddedig Dros Dro – Strategaeth Tai (Digartrefedd) 
Swyddog Graddedig Dros Dro – Adfywio 
Swyddog Graddedig Dros Dro - Gwasanaethau i Blant 
Swyddog Graddedig Dros Dro – Peirianneg Sifil 
Swyddog Graddedig Dros Dro - Ecoleg 
Swyddog Graddedig Dros Dro - Ymgysylltu â’r Gymuned 
Swyddog Graddedig Dros Dro - Gwasanaeth Strategaeth Tai a Buddsoddi 
Swyddog Graddedig Dros Dro - Peirianneg Sifil (Draenio) 
Swyddog Graddedig Dros Dro - Seiberddiogelwch 
Swyddog Graddedig Dros Dro – Cyfrifeg

Dyddiad cau:  28/05/21  Dyddiad Dechrau: September 2021

A chofiwch, gallwch bob amser ofyn cwestiwn i ni neu siarad drwy eich opsiynau gyrfa - darganfod sut y gallwch gysylltu â ni.

Newyddion diweddaraf

Careers News Banners (72).png

MaeAngenAmrywiaethArnom.png

Digwyddiadau

CVs 101 - 26-Apr-2021 (13:00 - 14:00)

Meet Consulting -  26-Apr-2021 

Consulting Skills Workshop - 27-Apr-2021

Getting Started With LinkedIn | Dechrau Arni Gyda LinkedIn  - 27-Apr-2021 (10:00 - 11:00)

What to do if you haven’t got a summer internship and how to boost your employability   - 27-Apr-2021 (1400 - 15:00)

Showcasing Your Talent through Work Experience: Meet the GO Wales Graduates | Arddangos Eich Talent trwy Brofiad Gwaith: Cwrdd â Graddedigion GO Wales -  27-Apr-2021 (1730 - 18:00)

Pathways into the Dept for Transport & Civil Service / Llwybrau i'r Adran Drafnidiaeth a Gwasanaeth Sifil - 28-Apr-2021

Final Year Focus: How to get a Graduate Job – Finding Graduate Jobs | Ffocws y Flwyddyn Olaf: Sut i gael Swydd Graddedigion - Dod o Hyd i Swyddi Graddedigion  -  29-Apr-2021 (14:00 - 15:00)

How to write Cover Letters Workshop | Gweithdy Sut i ysgrifennu Llythyr Eglurhaol   -  29-Apr-2021 (11:00 - 12:00)

How to succeed: At Interview | Y Gyfrinach i Lwyddo mewn Cyfweliadau  - 29-Apr-2021 (18:00 - 19:00)

Are you looking for a placement? Or are you worried about work experience? | Ydych chi’n chwilio am leoliad? Neu ydych chi’n poeni am brofiad Gwaith? - 29-Apr-2021 (11:00 - 12:00)

Tackling Interviews with confidence | Mynd i'r Afael â Chyfweliadau yn hyderus - 29-Apr-2021 (11:00 - 12:00)

Shape today's connected world - Arm -  29-Apr-2021 (14:00 - 15:00)

Getting Started With LinkedIn | Dechrau Arni Gyda LinkedIn  - 30-Apr-2021 (10:00 - 11:00)

The Office for National Statistics - Asking for adjustments and embracing disability - inclusivity in all we do | Gofyn am addasiadau a chofleidio anabledd - cynwysoldeb ym mhopeth a wnawn - 30-Apr-2021 (14:00 - 15:00)

Diversity Job Schemes and Disability Confident Employers | Cynlluniau Swyddi Amrywiaeth a Chyflogwyr Hyderus o ran Anabledd - 30-Apr-2021 (10:00 - 11:00)

Push the boundaries of science - Edwards - 6-May-2021 (14:00 - 15:00)

All careers events

Pob digwyddiadau Gyrfaoedd

*Gwefan allanol yn Saesneg yn unig

#unilife_cymraeg #Gyrfaoedd