Cylchlythyr Gyrfaoedd #20


Isod mae ychydig o bethau yr hoffem ddweud wrthych amdanynt yr wythnos hon...

Yr wythnos hon, mae gennym 698 o swyddi yn ConnectConnect. Peidiwch â cholli: HMRC Gweithiwr Achos Cydymffurfiad, Caerdyd a Bryste.  Dyddiad cau: 23.3.2021

Mae Heddlu De Cymru yn edrych ymlaen at lansio Rhaglen Interniaid 2021 
Rydym yn chwilio am bobl â sgiliau a phrofiadau amrywiol i ymuno â'n tîm llwyddiannus.  Mae'r rhaglen yn dechrau ym mis Medi 2021. Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y rhaglen interniaid, bydd angen eich bod yn astudio ar gyfer gradd ac yn chwilio am ‘leoliad rhyngosod’, fel arall byddwch wedi graddio o fewn 3 blynedd

Mae cyfleoedd yn cynnwys: Interniaeth Gwyddor Data, Intern Cyfoethogi Dysgu Drwy Dechnoleg,  Intern Cynnwys ar gyfer y Cyfryngau, Intern - Gweinyddu Busnes PSD, Intern Dylunydd Graffig, Intern Cyllid,  Intern Llesiant,  Intern Marchnata Digidol, Intern Swyddog Cymorth Prosiect, Intern - Cynorthwyydd Cymorth Prosiect  mwy o wybodaeth

A chofiwch, gallwch bob amser ofyn cwestiwn i ni neu siarad drwy eich opsiynau gyrfa - darganfod sut y gallwch gysylltu â ni.

Newyddion diweddaraf

Cyd_greuNewid.png

ReflectExperienceW.png

Digwyddiadau

How to write Cover Letters Workshop | Gweithdy Sut i ysgrifennu Llythyr Eglurhaol   -  22-Mar-2021  | 08-Apr-2021 (13:00 - 14:00)

CV Writing Workshop | Gweithdy Ysgrifennu CV-  23-Mar-2021 | 20-Mar-2021 (07:00 - 08:00)

How To Succeed At: Writing Applications / Sut I Lwyddo Wrth Ysgrifennu Ceisiadau -  24-Mar-2021  |  31-Mar-2021 (07:00 - 08:00)

PwC's Virtual Park - Explore PwC - National -  24-Mar-2021

#WorkFair 2021 - 24-Mar-2021 (13:00 - 21:00)

Employer Webinar - Government Statistical Service Fast Stream | Gweminar Cyflogwr - Government Statistical Service Fast Stream - 24-Mar-2021 (15:00 - 16:00)

How To Succeed At: Writing Applications / Sut I Lwyddo Wrth Ysgrifennu Ceisiadau -  24-Mar-2021  |  31-Mar-2021 (07:00 - 08:00)

Applying for jobs with the Office for National Statistics - 24-Mar-2021 (17:00 - 18:00)  |  07-Apr-2021 (10:00 - 12:00) 

How to succeed in ALDI recruitment process - 25-Mar-2021 (14:00 - 15:00)

Join a technology giant - Fujitsu - 25-Mar-2021 (14:00 - 15:00)

How To Succeed: At Interview | Y Gyfrinach I Lwyddo Mewn Cyfweliadau -  25-Mar-2021  |  01-Apr-2021 (07:00 - 08:00)

Getting Started With LinkedIn | Dechrau Arni Gyda LinkedIn -  26-Mar-2021 (07:00 - 08:00)

Future Female Engineers! - 26-Mar-2021

Final Year Focus: How to get a Graduate Job – Finding Graduate Jobs | Ffocws y Flwyddyn Olaf: Sut i gael Swydd Graddedigion - Dod o Hyd i Swyddi Graddedigion  -  31-Mar-2021 

Getting Started With LinkedIn | Dechrau Arni Gyda LinkedIn  -  31-Mar-2021 (11:00 - 12:00)

Improve well-being worldwide at Essity - 1-Apr-2021 (14:00 - 15:00)

Maximising Your LinkedIn Profile | Gwneud Y Mwyaf O’ch Proffil LinkedIn- 1-Apr-2021 (14:00 - 15:00) |  7-Apr-2021 (18:00 - 1900)

CV Writing Workshop | Gweithdy Ysgrifennu CV -  7-Apr-2021 (11:00 - 12:00)

How To Succeed At: Writing Applications / Sut I Lwyddo Wrth Ysgrifennu Ceisiadau - 19-Apr-2021 (18:00 - 19:00)

Pob digwyddiadau Gyrfaoedd

*Gwefan allanol yn Saesneg yn unig

#unilife_cymraeg #Gyrfaoedd