Cadarnhawyd dros 100 o Gyflogwyr ar gyfer Ffair Gyrfaoedd Rhithwir Cymru Gyfan (14 Hydref)

AWVCF - Banner Welsh.jpeg

Mae Gyrfaoedd PDC wedi bod yn brysur yn gweithio gyda chydweithwyr yng ngwasanaethau gyrfaoedd prifysgolion eraill Cymru, a'n partner GTi, i ddarparu Ffair Gyrfaoedd Rhithwir Cymru gyfan ddydd Iau 14 Hydref.

Gyda dros 100 o gyflogwyr wedi'u cadarnhau bydd hwn yn ddigwyddiad allweddol i'r holl fyfyrwyr, a graddedigion diweddar, a bydd miloedd o swyddi graddedigion a chyfleoedd lleoliad gwaith ar gael.

Ffair rhithwir - sut fydd hynny'n gweithio?

Mae'r platfform digwyddiadau eisoes yn fyw ac yn hwyluso sgyrsiau dwyffordd rhwng cyflogwyr a myfyrwyr. Gall myfyrwyr archebu ymlaen llaw i gael cyfarfodydd un i un gyda chyflogwyr, ac mae'r offeryn sgwrsio byw yn galluogi sgyrsiau dwyffordd cyflym.

Yn ogystal â myfyrwyr yn edrych ar y cyflogwyr a'u cyfleoedd, gall cyflogwyr hefyd weld proffiliau myfyrwyr ac anfon neges atynt. Felly mae'n bwysig i fyfyrwyr greu proffil da, dyna pam rydyn ni wedi datblygu adnoddau i helpu myfyrwyr i fod yn barod ar gyfer y ffair a chyflwyno eu hunain yn dda.

Cyflwyniadau Byw

Yn ogystal â'r cyfle i siarad â chyflogwyr am eu cyfleoedd gwych, mae yna hefyd raglen o gyflwyniadau byw trwy gydol y dydd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael cip arnyn nhw.

Sut alla i baratoi ar gyfer y ffair?

Rydym wedi datblygu adnoddau i'ch helpu chi i baratoi ar gyfer y ffair a gwneud argraff dda. Rydym hefyd yn cynnal gweminarau a sesiynau galw heibio i'ch helpu chi.

Cliciwchyma am fanylion llawn

#Gyrfaoedd #Featured #unilfe_cymraeg