Bright Network – Internship Experience UK

IEUK proud partner - University of South Wales (2).png

Mae Internship Experience UK 2021 Bright Network bellach ar agor ar gyfer ceisiadau.  Yn dychwelyd, o ganlyniad i alw poblogaidd, cynlluniwyd y profiad trochi rhithwir hwn i gefnogi ymadawyr ysgol, myfyrwyr prifysgol cyfredol a graddedigion diweddar i fwrw ymlaen â'u gyrfa.

Mewn partneriaeth â chyflogwyr, arweinwyr diwydiant ac adrannau'r llywodraeth sy'n arwain y byd, cewch fewnwelediadau unigryw i un neu fwy o wyth sector gwahanol ar y profiadau rhithwir tridiau. Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy neu ewch yn syth i'r sectorau y gallwch ddewis ohonynt. Dod o hyd i sector.

Beth yw Internship Experience UK?

Fel profiad interniaeth mwyaf y DU, mae wedi cefnogi 1,000au o fyfyrwyr a graddedigion gyda'u gyrfa.  Mae'n hollol rithwir a gellir ei gwblhau o unrhyw le.  Gwyliwch y fideo hon i weld beth all y profiad ei gynnig.

Pwy all gymryd rhan?

Mae Internship Experience UK yn agored i bob myfyriwr a graddedigion diweddar sy’n 18 oed neu'n hŷn.  Mae yna nifer anghyfyngedig o leoedd - mae Bright Network yn chwilio am bobl sy'n cael eu gyrru ac yn angerddol am yrru eu gyrfaoedd yn eu blaenau.

Beth fyddwch chi'n ei ennill o'r profiad?

Mae cymaint i’w ennill, o adeiladu cysylltiadau â chyflogwyr a chlywed gan arbenigwyr yn y diwydiant i ddeall beth sy'n eich gwneud chi'n llwyddiannus mewn sector penodol.

Pwy sy'n ymwneud â Internship Experience UK?

Mae'n fenter a redir gan Bright Network, gyda chefnogaeth 200+ o bartneriaid cyflogwyr, sefydliadau addysgol, cyrff y llywodraeth ac arbenigwyr diwydiant.  Ar y profiad, cewch eich hyfforddi'n uniongyrchol gan gyflogwyr sy'n arwain y byd - gallwch ddod o hyd i'r partneriaid a gadarnhawyd ar bob tudalen ffrydio, ac mae mwy i'w gyhoeddi dros yr wythnosau nesaf.

Beth os na allaf fynychu’r profiad byw?

Os na allwch fynychu'r profiad byw, peidiwch â phoeni, gallwch barhau i gymryd rhan gyda Internship Experience UK Ar Alw.

Archwiliwch brofiadau eleni isod a gwnewch gais heddiw

#unilife_cymareg #Gyrfaoedd