A yw'r sôn am brofiad gwaith yn ychwanegu at lefelau straen cynyddol?

GO Wales Banner


Yn ystod wythnos Ryngwladol Ymwybyddiaeth Straen, Tachwedd 1-5, mae GO Wales yma i gynnig cymorth wrth gyrchu profiad gwaith sy'n canolbwyntio ar radd i'r rhai a allai fod wedi’u llethu ganddo.

Sut gall GO Wales helpu?

Mae GO Wales yn darparu cymorth un i un i'ch helpu chi i ddod o hyd i brofiad gwaith sy'n berthnasol i'ch cynlluniau gyrfa. Weithiau gall hyn gynnwys help i dalu'r costau gofal plant ychwanegol neu deithio.

Sut brofiad fydd y profiad gwaith?

Gall fod yn rhithwir neu heb fod yn rhithwir, mewn bron unrhyw faes gwaith ac yn para rhwng 1 a 20 diwrnod. Gall fod yn hyblyg i ffitio o amgylch eich astudiaethau ac ymrwymiadau eraill. Mae eich Cynghorydd yna i chi nes i'r profiad gwaith ddod i ben a gall hefyd eich helpu gyda'ch CV yn barod ar gyfer ceisio am swyddi graddedigion.

Mae gen i ddiddordeb, beth ddylwn i ei wneud nesaf?
Ymunwch â gweminar ar 4 Tachwedd i ddarganfod sut y gall Go Wales eich cynorthwyo chi neu cliciwch yma i wneud apwyntiad i gwrdd â Chynghorydd cyfeillgar GO Wales, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau anfonwch e-bost atom yn [email protected]


GO-Wales-banner.jpg

#Gyrfaoedd