Ydych chi'n chwilio am ffilm fasnachol/hyrwyddo i'w chreu ar gyfer eich sefydliad?

_MG_2384 bg.jpg


“Film is the most immediate and compelling way to communicate with an audience. It doesn’t matter whether you’re a brand, broadcaster, or business. Its premium content. But to work, it can’t just be creative. It has to be effective too. It has to grab people’s attention and provoke a response.”  Shortformfilm.com    


Ym Mhrifysgol De Cymru, mae ein myfyrwyr BA Ffilm ail flwyddyn yn edrych i gydweithredu'n agos â busnesau bach, elusennau, mentrau cymdeithasol a gweithleoedd eraill, i gynhyrchu cynnwys effeithiol a fydd yn helpu i ddod â'ch brand, busnes, gwasanaeth(au) neu stori bwysig yn fyw! Rydym yn awyddus i glywed gan sefydliadau ar genhadaeth i gael eu neges allan yna. Yn gyfnewid am hyn, cewch weithio gyda thalent ifanc angerddol ar friff prosiect creadigol cytunedig ar y cyd o'r cyn-gynhyrchu (Chwefror) hyd at ei gyflawni (ar ôl y Pasg).


Os yw hyn o ddiddordeb i'ch sefydliad, dilynwch y ddolen isod a chwblhewch y ffurflen ar-lein ‘Cyflwyno Prosiect Cydweithredol’:

Click here to complete the Commissioned Brief Submission form

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais: Dydd Llun 13eg Rhagfyr 2021.


Gwahoddir y rhai sydd ar y rhestr fer i ddod draw i’n diwrnod ‘Cwrdd â’r Cleient’ yn yr Atriwm (Caerdydd) ddydd Gwener 21ain Ionawr 2022.

Yma, cewch gyfle i drafod eich gofynion gyda sawl criw myfyriwr a thrafod ychydig o syniadau cynnar am y ffilm. Wedi hynny, ac yn dilyn adborth gan y ddau barti, rydym yn paru’r busnes gorau (yn eu llygaid wedi’u taro gan gariad!) gyda’r partner/grŵp myfyrwyr mwyaf cydnaws. Oherwydd niferoedd myfyrwyr, ni allwn bob amser warantu y bydd pob prosiect yn cael ei gomisiynu a'i ffilmio.

Bydd y sefydliadau llwyddiannus yn gweithio'n agos gyda'n myfyrwyr a rhaid iddynt fod ar gael am 1-3 diwrnod o ffilmio rhwng Chwefror-Ebrill 2022 - ac ar gael i roi adborth ar olygiadau. Bydd angen cwblhau'r ffilmiau erbyn canol/diwedd Ebrill 2022.

Os ydych chi'n gallu darparu cyllideb ffilm, byddai hynny'n wych! - mae'n gwneud gwahaniaeth. Fel arall, gwerthfawrogir treuliau taledig gan ein myfyrwyr.

Below is an example of a film that has previously been created by one of the student films crew for their ‘Collaborative Project’:

USW students create emotional film highlighting importance of lifesaving CPR
#Gyrfaoedd