Cynlluniau lleoli graddedigion 2022 CYMRU

network rail.png


Ydych chi'n awyddus i fod y cyntaf i dderbyn rhybuddion hysbysebu ynghyd ag awgrymiadau ar wneud cais a gwybodaeth am ddigwyddiadau y mae Network Rail wedi'u cynllunio.

Er mwyn osgoi cael eich siomi Cofrestrwch eich diddordeb a gwnewch gais cyn gynted ag y gallwch.

 

Mae mwy o wybodaeth am y cynllun ar gael yma: Cynllun Graddedigion Gweithrediadau a Rheoli Cyffredinol - Network Rail

 

Sylwch y bydd ymgeiswyr yn cael eu sgrinio ar bob cam o'r broses ymgeisio sy'n cynnwys cofrestru, y cais, asesiadau rhyngweithiol a chyfweliadau fideo. Yna bydd ymgeiswyr sy'n cwrdd â meincnod Network Rail yn barod ar gyfer cam olaf y dewis yn y ganolfan asesu a fydd yn cychwyn yn gynnar yn 2022.


#Gyrfaoedd