300 o fyfyrwyr yn cofrestru ar gyfer cymorth profiad gwaith

GOW 300.jpg

Mae rhaglen Cyflawni drwy Brofiad Gwaith GO Wales sy'n cael ei darparu trwy Gyrfaoedd PDC wedi cofrestru 300 o fyfyrwyr. Mae'r Rhaglen yn fenter sy'n helpu myfyrwyr sy'n ei chael hi'n anodd cael gafael ar brofiad gwaith.

Mae cynghorwyr yn darparu cymorth un i un i helpu myfyrwyr i gael profiad gwaith addas, hyblyg, gan gynnwys cyfleoedd rhithwir i ffitio o amgylch eu hastudiaethau. Nod cynghorwyr yw cynyddu hyder myfyrwyr trwy gymorth cyflogadwyedd fel cynllunio gyrfa, CVs, ceisiadau ac ati a dod o hyd i gyfleoedd profiad gwaith perthnasol.

Mae GO Wales yn cefnogi myfyrwyr sy'n wynebu ystod o anawsterau wrth gyrchu profiad gwaith o amrywiaeth o gyrsiau. Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth am y Rhaglen a'r meini prawf cymhwysedd yma neu gallwch anfon e-bost at y tîm yn uniongyrchol yn [email protected] a bydd cynghorydd yn cysylltu â chi.


GO-Wales-banner.jpg

#unilife_cymareg #Gyrfaoedd