A yw eich CV yn ddigon da?

website

Fel arfer, nid oes gan gyflogwyr ddigon o amser i adolygu bob CV a gânt yn drylwyr, efallai mai dim ond amser byr sydd ganddynt i'w sganio. Efallai nad oes llygaid dynol yn gwneud y "sifft cyntaf" hyd yn oed gan fod llawer o recriwtwyr yn defnyddio Systemau Tracio Ymgeiswyr i drefnu ceisiadau'n awtomatig.

Mae sicrhau bod eich CV yn gyfredol ac yn ymdrin â gofynion y swydd yn bwysig i'ch helpu i sefyll allan o'ch cystadleuwyr.

A yw eich CV yn gyfredol? A yw eich CV yn eich cyflwyno'n dda? A yw eich CV yn dangos eich sgiliau a'ch cyflawniadau? A yw eich CV yn briodol ar gyfer y cyfle yr ydych yn gwneud cais amdano?

Gall eich adnoddau ar-lein yn MyCareer eich helpu i greu CV effeithiol. 

Adeiladwr CV - a oes angen CV arnoch?  Gallwch greu CV arbennig yn seiliedig ar ofynion y cyflogwr gyda'n adeiladwr CV

Creu CV gwych

CV360 - Llanlwythwch eich CV ar gyfer adborth cyflym!#Gyrfaoedd