Yn graddio eleni? Edrychwch ar y sesiynau Ffocws Gyrfa Blwyddyn Olaf hyn

Gyda graddio yn agosáu, efallai eich bod yn edrych ymlaen at fywyd ar ôl graddio ac yn dechrau meddwl am ymgeisio am swyddi. Dyluniwyd sesiynau Ffocws Gyrfa Blwyddyn Olaf i'ch annog i feddwl am y camau nesaf, a'ch paratoi i ddechrau ymgeisio am swyddi graddedigion.

Cadwch eich lle gan ddefnyddio'r cysylltiadau isod:

·         Archwilio gyrfaoedd, perthnasoedd a datblygiad personol gan ddefnyddio MBTI (Dangosyddion Math Myers Briggs)

·         Paratoi CV a Chais

·         Y gyfrinach i Lwyddo mewn Cyfweliadau

·         Profion Seicometrig a Chanolfannau Asesu

Os ydych chi'n teimlo y byddech chi'n elwa o Apwyntiad Arweiniad Gyrfa un i un edrychwch ar ein hapwyntiadau sydd ar gael.

#unilife_cymareg #Trefforest #Gyrfaoedd