Swyddi a lleoliadau wedi'u dewis yn ofalus ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol yn unig

Student Circus Logo.jpeg

Bellach gall myfyrwyr PDC gael gafael ar swyddi a lleoliadau wedi'u dewis yn ofalus yn unig ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol trwy Student Circus.

Mae Student Circus yn borth chwilio am swydd arbenigol ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol yn y DU sydd ar fisa Haen 4 ar hyn o bryd. Mae Student Circus yn sicrhau ei fod ond yn postio swyddi priodol gan gwmnïau sydd â thrwydded noddi Haen 2. Gall Student Circus arbed llawer o amser i fyfyrwyr rhyngwladol trwy eu helpu i weld y cyfleoedd swyddi a lleoliadau mwyaf perthnasol.

Gall myfyrwyr PDC nawr gael mynediad i Student Circus yn rhad ac am ddim gan ddefnyddio’u manylion mewngofnodi arferol PDC.


#unilife_cymraeg #Gyrfaoedd