Sicrhewch brofiad gwaith gyda phrif gyflogwr heb adael eich gliniadur! Rhowch gynnig ar raglen Profiad Rhithwir gyda Forage

Real skills from top companies 100% free.png


Adnodd ar-lein yw Forage, sy'n cynnig rhaglenni profiad rhithwir a ddyluniwyd gan gwmnïau blaenllaw. Datblygwch eich sgiliau a chael gwir ddealltwriaeth o wahanol rolau a sectorau trwy weithio trwy'r modiwlau hunan-gyflym hyn, gyda thasgau tebyg i'r rhai y byddech chi'n eu cyflawni yn ystod interniaeth draddodiadol.

Beth mae'n ei olygu?

Byddwch yn gweithio trwy gyfres o adnoddau a thasgau damcaniaethol sydd wedi'u cynllunio i efelychu'r math o waith y byddech chi'n ei wneud fel intern neu weithiwr graddedig yn y sefydliad. Mae'n gyfle unigryw i chi roi cynnig ar yrfa ar eich cyflymder eich hun ac yn eich amser eich hun, o gysur eich cartref.

Mae'n cymryd pump i chwe awr i gwblhau un rhaglen a gallwch chi gwblhau cymaint o raglenni ag y dymunwch. Mae'r holl brofiadau yn hollol rhad ac am ddim i fyfyrwyr a graddedigion Prifysgol De Cymru.

Mae rhaglenni’n cynnwys:

  • Cyfarwyddiadau fideo ac enghreifftiau bywyd go iawn gan weithwyr yn y sefydliad o'ch dewis.
  • Gwaith sy'n adlewyrchu tasgau beunyddiol o ddydd i ddydd interniaid a graddedigion. 
  • Adnoddau wedi'u curadu i'ch helpu chi i gyflawni'r tasgau.

Beth yw'r buddion?

  • Samplwch sut beth fyddai gwaith bywyd go iawn mewn cwmnïau blaenllaw.
  • Rhowch gynnig ar wahanol fathau o waith a darganfod pa lwybr gyrfa sy'n iawn i chi.
  • Magu hyder ac ennill sgiliau i'ch paratoi ar gyfer y gweithle.
  • Rhowch hwb i'ch CV gyda rhaglen profiad rhithwir wedi'i brandio gan gwmni a chael tystysgrif wedi'i phersonoli ar gyfer eich proffil LinkedIn.

Sut alla i gymryd rhan?

Nid oes unrhyw brosesau ymgeisio hir gan fod rhaglenni am ddim ac yn hygyrch i bob myfyriwr a graddedigion. Yn syml, dewiswch eich rhaglen, creu cyfrif ar wefan Forage a dechrau arni ar unwaith.


#Gyrfaoedd