"NID YW POB ANABLEDD YN WELEDOL"

Website.png

Diwrnod Rhyngwladol Pobl ag Anableddau

Ar Ragfyr 3ydd eleni, yn ystod dathliad blynyddol pobl ag anableddau, mae thema 2020 'Nid yw Pob Anabledd yn Weladwy' hefyd yn canolbwyntio ar ledaenu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o anableddau nad ydynt yn amlwg ar unwaith, megis salwch meddwl, poen cronig neu flinder, namau ar y golwg neu'r clyw, diabetes, anafiadau i'r ymennydd, anhwylderau niwrolegol, gwahaniaethau dysgu a chamweithrediad gwybyddol, ymhlith eraill.

Mae GO Wales yn PDC yn cefnogi'r dathliad blynyddol hwn. Rydym yn llwyddo i gefnogi myfyrwyr anabl i ddod o hyd i gyfleoedd profiad gwaith, gan gynnwys trafod addasiadau rhesymol gyda chyflogwyr a datgelu anabledd. Mae myfyrwyr GOWales yn PDC, wedi mynegi sut nad ydyn nhw bellach yn gweld eu hanabledd fel rhwystr.

I ddarganfod sut y gall Go Wales eich cefnogi chi neu i gwrdd ar-lein gyda Chynghorydd GO Wales cyfeillgar, cliciwch yma.


GO-Wales-banner.jpg

#Gyrfaoedd